„Инфраструктура железнице Србије“ у 2021. години по Финансијском извештају због обрачунских  категорија  забележила губитак,  захваљујући  одлукама и домаћинском пословању остварена добит из пословања                                                                                

На редовној седници Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ одржаној 24. јуна 2022. године усвојен је Финансијски извештај „Инфраструктуре железница Србије“ за 2021. годину. 

„Инфраструктура железнице Србије“ остварила је  у 2021. години укупан приход од око 14,7 милијарди динара (14.719.546.087), док укупан расход износи око 18,2 милијарди динара (18.176.918.541). То значи да је „Инфраструктура железнице Србије“ у 2021. години остварила губитак од око 3,4 милијарде (3.457.372.454) динара.