Модернизација и електрификација пруге Суботица – Хоргош у завршној фази

Радови на изградњи и реконструкцији пруге, као и на постављању контактне мреже и електрификацији ове деонице завршени су 15. маја 2022. године, шест месеци пре уговореног рока за завршетак читавог посла.

Дуж читаве деонице од Суботице до Хоргоша и границе са Мађарском предстоје завршне активности, а новоизграђена контактна мрежа изнад пруге је под напоном и предстоји њено прикључење на електродистрибутивни систем.