Усвојен извештај о набавкама за 2021. годину

Одбор директора “Инфраструктуре железнице Србије“ 9. фебруара 2022. године усвојио је Извештај о раду и резултатима Сектора за набавке и централна стоваришта за период 01.01.- 31.12.2021.године.

У прошлој години у „Инфраструктури железнице Србије“ реализовано је 195 поступака јавних набавки и 114 набавки на које се Закон не примењује, а степен реализације Плана набавки износио је 98,48 одсто. Реализоване су све јавне набавке које су биле директно у функцији одржавања железничке инфраструктуре и редовног и безбедног саобраћаја.

Вредност набавки које је у прошлој години реализовао Сектор за набавке и централна стоваришта износи нешто више од две и по милијарде динара, уз остварене уштеде од 89,77 милиона динара (око 3,5 одсто од укупне вредности реализованих набавки). Толико је, наиме, износила разлика између процењених и уговорених вредности у реализованим поступцима јавних набавки. Средства која су на овај начин уштеђена од око 764 хиљаде евра била су усмерена у одржавање железничке инфраструктуре.