Потписан уговор за пројектовање и изградњу тунела дугог 3,3 км између Сталаћа и Ђуниса, на нишкој прузи

„Инфраструктура железнице Србије“  потписала је уговор за израду пројекта и извођење радова на изградњи тунела број 4 на деоници нишке пруге Сталаћ – Ђунис са компанијом „Чајна Релвеј 21. биро група (China Railway 21 st bureau group) – Огранак Београд“, као носиоцем посла у заједничкој понуди са већим бројем фирми.

У име „Инфраструктуре железнице Србије“, као инвеститора пројекта, уговор је потписао генерални директор Небојша Шурлан.

Поред носиоца посла, у заједничкој понуди у реализацији овог пројекат учествују и следеће компаније: „N-ING“ Београд, „Extra – Auto Transport“ Врбас, Факултет техничких наука Нови Сад, „MC Transport design and simulation“ Београд, „China Railway design corporation Serbia – Огранак Београд“ и „Макспро“ Земун.

У станицама дуж брзе пруге оглашено издавање простора за рекламнe паноe

„Инфраструктура железнице Србије“ огласила је у дневном листу „Политика“ у недељу, 20. фебруара 2022. године, издавање у закуп простора за постављање рекламних паноа у десет железничких станица дуж брзе пруге Београд – Нови Сад, прикупљањем писаних понуда.

У закуп се издаје укупно 60 локација за постављање рекламних паноа у железничким станицама: Нови Београд (8), Земун (9), Батајница (6), Нова Пазова (7), Стара Пазова (5), Инђија (7), Бешка (5), Сремски Карловци (7), Петроварадин (5) и Нови Сад (1).

Реч је о реконструисаним и новоизграђеним железничким станицама дуж пруге за велике брзине до 200 км/сат између Београда и Новог Сада, чије је пуштање у саобраћај најављено за март.