Усвојен извештај о набавкама за 2021. годину

Осим реализације јавних набавки, Сектор за јавне набавке и централна стоваришта остварио је у прошлој години и приход од 88,5 милиона динара на има издавања и складиштења горива железничким оператерима.

Јавном продајом старих шина, скретничких делова и колосечног материјала, расходованих каблова, железничких возила и другог отпадног материјала и неактивних залиха, остварен је приход од преко 400 милиона динара. У оквиру тога, реализована је јавна продаја близу 25 хиљада тона старих шина, колосечног прибора, скретница и скретничких делова са 435 километара пруга на којима је укинут железнички саобраћај, захваљујући чему је остварена зарада од око 302 милиона динара.

И најзад, већина примедби Државне ревизорске институције (ДРИ) из Извештаја за 2018/2019. годину отклоњена је у законски предвиђеном року,

Док је мањи број преосталих отклоњен у допунском остављеном року.

У Послеревизионом извештају ДРИ од 17. децембра 2021. године о мерама исправљања „Инфраструктуре железнице Србије“, односно ревизији одазивног извештаја ове компаније, од први пут наконниза година није било примедби на примену Закона о јавним набавкама.

Одлуку одбора директора и Извештај о раду и резултатима Сектора за набавке и централна стоваришта за 2021. годину можете погледати на овом линку.

Послеревизиони извештај ДРИ од 17. децембра 2021. године о мерама исправљања „Инфраструктуре железнице Србије“ можете погледати на овом линку.

Објављено у Вести