Издаје се у закуп железничка пословна зграда у улици Здравка Челара, у Београду

Железничка пословна зграда у улици Здравка Челара 14а у Београду има површину од 1.930 квадратних метара и поседује два улаза у зграду, затим гаражу, котларницу, телефонску инсталацију и опрему, као и сервер за информатички систем. Почетна месечна цена за закуп наведеног железничког пословног објекта износи 2.234.428,20 динара без ПДВ-а.

Оглас за давање наведене железничке непокретности у закуп објављен је у „Вечерњим новостима“ и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“ (www.infrazs.rs) 4. марта 2021. године.

Оглас је отворен 14 дана од дана објављивања, а право да конкуришу имају сва правна и физичка лица, која своје затворене писане понуде достављају поштом. Простор пословне зграде издаје се у виђеном стању, док је његово разгледање могуће уз претходну најаву. Уговор се закључује на период од пет година, уз могућност обнављања.

Јавно отварање приспелих понуда биће одржано најкасније десет дана по истеку огласа у просторијама „Инфраструктуре железнице Србије“. Оглас за давање у закуп непокретности прикупљањем писаних понуда можете погледати овде.

Posted in Вести.