„Инфраструктурa железнице Србије“ постала активан учесник у пројекту VERA

“Инфраструктурa железницe Србије“ посталa je активан учесник пројекта за успостављање „виртуелне“ европске железничке академије (VERA).

Координатори овог пројекта су Међународна железничка унија (UIC) и Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER).

Овим пројектом предвиђено је: дефинисање будућих компетенција и вештина које ће бити неопходне за запослене на железници, а самим тим и ангажовање адекватних институција за обучавање и едукацију, утврђивање постојећег стања у погледу радне снаге у железничком сектору, утврђивање промена које су утицале на статус запослених, а до којих је дошло услед технолошког развоја, увођења дигитализације или других околности и утврђивање свих постојећих иницијатива на европском нивоу по питању обучавања запослених у железничком сектору и друго.

Након извршавања наведених задатака, кључни резултат овог пројекта биће формирање мреже едукативних институција и центара за обуку запослених у железничком сектору.

На самом почетку пројекта, одржан је иницијални састанак Управног одбора у Паризу, на коме су учествовали представници „Инфраструктуре железнице Србије„ а.д.: Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, Катарина Нешић Раковић, директор Центра за међународне послове и Бојана Радовановић, руководилац пројекта.

У овом пројекту учествује више од десет европских железничких компанија, укључујући и Русију. Очекује се да ће резултат овог пројекта бити реализован до октобра 2019 године.

Posted in Међународна сарадња and tagged .