Одржана генерална скупштина RAIL NET EUROPE (RNE)

На Генералној скупштини RNE (Железничка мрежа Европе – заједничка организација европских управљача железничке инфраструктуре и тела за доделу траса) одржаној 16. маја у Шопрону, поред статутарних питања, финасијског извештаја за 2017. и буџета за 2019. годину, расправљано је о низу питања законодавне али и оперативне природе, значајних за управљаче железничке инфраструктуре Европе.

Тако је усвојена регулатива за чланство и кориснички уговор пројекта TCR (привремена ограничења коришћења капацитета), кориснички споразум за форму извештавања TIS информационог система, Акциони план и концепт пилот фазе пројекта TTR; Предлог пројекта „усклађивања TSI на PCS (систем координације траса RNE) интерфејс“  и узимање у обзир предлога „миграције PaP (Унапред уговорене трасе) на TTR (поновна израда међународног реда вожње)“ и друго.

Посебно је било речи о усвајању смерница о TCR, предлогу о пуштању у рад  пилот верзије TCR алата у 2018. години, приручнику за управљање међународним ванредним ситуацијама и његова имплементација за ред вожње 2019 као и о Изменама заједничке садржине и форме Изјаве о мрежи.

„Инфраструктуру железнице Србије“, која је пуноправни члан RNE од 01.07.2016. године, на генералној скупштини ове организације представљали су Немања Тошић и Марко Јеремић, заменици директора Сектора за приступ железничкој инфраструктури.

Након састанка ажурирана је мапа о успостављању међународних железничких коридора за конкурентни превоз робе која укључује и очекивана проширења 2020. године (на мапи приказана испрекиданим линијама).

RFC 10 – Алпи – Западни Балкан

извор: http://www.rne.eu/rneinhalt/uploads/Rail-Freight-Corridors-RFCs-Map-Printable-version.jpg

Posted in Међународна сарадња and tagged .