Представници „Инфраструктуре железнице Србије“ учествовали на CER Радној групи директора за људске ресурсе

На позив представника Шведских железница (SJ AB), 118. састанак CER Радне групе директора за људске ресурсе одржан је 29. и 30. маја у Стокхолму. На састанку је било речи о преговорима у погледу колективних уговора у Шведској, значају социјалног дијалога, као и о правним нормама Европске уније које су од важности за железнички сектор.

Уједно, на састанку је било речи и о значају родне равноправности на железници, при чему се у овој области на годишњем нивоу спроводе посебна истраживања. Резултати наведених истраживања су препоруке које железничке компаније могу применити на интерној основи. „Инфраструктура железнице Србије“ ад активно учествује у овом истраживању.

Посебан део састанка био је посвећен пројектима који се тичу унапређења положаја радника у железничком сектору, које спроводе Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER) и Европска федерација транспортних радника (ЕTF). Реч је о пројектима за унапређење положаја и заштиту мобилних радника, као и о пројекту којим се утврђује ниво утицаја дигитализације на запошљавање у железничком сектору.

Из „Инфраструктуре железнице Србије“ на наведеном састанку су учествовале Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, Катарина Нешић Раковић, директор Центра за међународне послове и Бојана Радовановић, главни координатор за међународне послове.

Објављено у Међународна сарадња и означено .