“Инфраструктура железнице Србије” запошљава 70 радника

“Инфраструктура железнице Србије” објавила је 20. марта 2018.године јавни конкурс за пријем у радни однос на одређено време укупно 70 радника, од чега 46 саобраћајно транспортних радника и 24 саобраћајно транспортних техничара – отправника возова. Радници се примају у радни однос на одређено време до полагања стручног испита, а најдуже до 12 месеци, ради оспособљавања за рад и полагања стручног испита.

Текст  јавног конкурса можете погледати овде:

Јавни конкурс за пријем у радни однос – отправник возова

Јавни конкурс за пријем у радни однос – саобраћајно транспортни радник

 

Од 46 саобраћајно транспортних радника, конкурс се расписује за пријем 16 кандидата за организациони део Рума, а пријем 30 кандидата планиран је за организациони део Суботица. Од 24 отправника возова колико је планирано за пријем у радни однос, по 12 их је предвиђено за организационе делове Ужице и Суботица. За саобраћајно транспортне раднике потребно је основно образовање, док је за отправнике возова потребно средње стручно образовање занимање саобраћајно транспортни техничар. За оба образовна профила неопходна је и посебна здравствена способност, према Правилнику о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

Рок за подношење пријава је 15 дана, а избор кандидата биће обављен 30 дана након истека рока за подношење пријава. Кандидати који буду положили стручни испит, закључују са “Инфраструктуром железнице Србије” уговор о раду на неодређено време.

Posted in Вести.