Железнички саобраћај у читавој Србији у условима временских непогода редовно и несметано функционише

Железнички саобраћај у читавој Србији несметано функционише у условима снежних падавина и временских непогода. „Инфраструктура железнице Србије“ благовремено је предузела све потребне активности за рад у зимским условима, па нема најава да би снег који ће падати наредних дана могао да угрози редовно и безбедно функционисање железничког саобраћаја.

Централни оперативни штаб „Инфраструктуре железнице Србије“ за рад у зимским условима и чворни штабови на терену реализују све активности везане за организацију саобраћаја током актуелних снежних падавина. Уведена су двадесетчетворочасовна дежурства, са потребним људством и исправном механизацијом, како би у случају потребе могло да се на најбржи начин реагује, а стање железничке инфраструктуре у читавој Србији перманентно се прати, – изјавио је генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ др Мирољуб Јевтић, поводом функционисања железничког саобраћаја у условима временских непогода и снежних падавина.

Према Јевтићевим речима, организационе целине за одржавање железничке инфраструктуре на целој мрежи перманентно прате стање пруга, пружних постројења и грађевинске и електротехничке инфраструктуре и предузимају мере за очување безбедности и редовитости саобраћаја. За запослене су обезбеђени потребна средства и опрема за рад у зимским условима, а у сличају потребе у приправности је и неопходна механизација.

„Инфраструктура железнице Србије“ благовремено је прошле године усвојила Смернице за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2017/2018.години, у складу са којим је 15. октобра 2017. године прешла на рад у зимским условима на подручју железничких пруга у Србији. У складу са тим, дефинисани су Централни и чворни оперативни штабови и планови, као и све потребне активности везане за организацију саобраћаја у зимским условима.

Posted in Вести.