Годишњи извештај Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER)

Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER), сваке године израђује Годишњи извештај о кретањима на европском железничком тржишту и доставља га својим члановима.

Извештај CER-а за 2017. годину, указује да је након периода стагнације у железничком сектору у 2016. години, дошло до пораста обима превоза путника за 4.1 % и превоза робе за 4.4  %. у 2017. години. Поред осталог у извештају се наводе нови трендови у области иновација, саобраћајних кретања, железничком законодавству, статистици, итд. Посебна пажња је посвећена растућем тренду издавања електронских карата, електронским документима за превоз робе, увођењу Европског система управљања железничким саобраћајем (ERTMS) корак по корак широм Европе, као и залагању CER-а за примену фер принципа у наплати надокнада за коришћење саобраћајне инфраструкуре као последице неуједначености друмске и железничке наплате. По питању безбедности, организација наставља са праћењем питања безбедности, буке, правима путника, енергетској ефикасности и осталим релевантим питањима за железнички саобраћај.  

Оно што је обележило прошлу годину је 10. година од успостављања Европске железничке награде, док ће 2018. годину  обележити Јубилеј 30 година рада CER-а. Српске железнице су у чланству ове организације  скоро деценију. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. конкретно од 2015. године, а релевантне организационе јединице Друштва укључене су у рад 11. радних група CER-а. Иначе, у прошлој години делегација ИЖС – а потписала је Европску повељу за развој социјалних и друштвених иницијатива на железничким станицама, на 59. Генералној скупштини CER-а.

Posted in Међународна сарадња and tagged .