Унапређивање прекограничног саобраћаја у региону Западног Балкана

Припремни састанак на тему унапређивања прекограничног саобраћаја у региону Западног Балкана одржан је 5.фебруара 2018.године у Брду код Крања.

Састанак је одржан на иницијативу која потиче са недавно одржаног економског самита „Самит 100“ у Скопљу, на коме су представници привреде и остали актери указали на постојање препрека које ометају ефикасно и брже одвијање железничког и друмског саобраћаја у региону Западног Балкана – како између самих држава на Западном Балкану тако и између ових држава и држава Европске уније. Састанку у Брду код Крања присуствовали су министар инфраструктуре Словеније, др Петер Гашпершич (у уводном делу састанка), заменик генералног директора DG MOVE, г-ђа Маја Бакран Марчић, као и државни секретари и представници министарстава саобраћаја и компанија из Словеније, Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Албаније. У свом уводном говору, г-ђа Марчић је указала на чињеницу да је саобраћајни сектор у региону Западног Балкана високо позициониран на агенди Европске комисије и на значај приступања Споразуму о транспортној заједници.

На састанку је констатовано да се све земље у региону суочавају са истим или сличним проблемима (административни, инфраструктурни и технички проблеми на граничним прелазима, недовољна размена информација, одсуство заједничких граничних станица и сл.). У циљу отклањања препрека несметаном одвијању железничког и друмског саобраћаја постигнута је сагласност да се започну активности на припреми документа који би потом био потписан на нивоу министара саобраћаја на маргинама догађаја Дани Трансевропске транспортне мреже (TEN-T) који ће се одржати у периоду од 25. до 27. априла 2018. године у Љубљани.

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .