Продужена лиценца за употребу системског хербицида глифосата до 15. децембра 2022.године

Европска комисија је након дуготрајне процедуре и више покушаја изгласавања одлуке  успела да 27. новембра 2017. године, обезбеди квалификовану већину за продужење лиценце за употребу системског хербицида  глифосата  за још пет година, односно до 15. децембра 2022. године, и то без икаквог ограничења за његово кришћење.  На Одбору за жалбе је за одлуку гласало 18 земаља чланица ЕУ, против 9 а уздржана је била једна држава чланица.

Подсећања ради, Европска комисија је до 30. јуна 2016. године требалo да донесе одлуку о продужетку ауторизације коришћења глифосата у Европи, за период од наредних 15 година (до 2031). Имајући у виду експертски налаз  Међународне агенцијe за истраживања карцинома (IARC), Светске здравствене организације (WHO), којим је овај хербицид класификован као “вероватно канцероген”, предлог одлуке Комисије је одбијен великом већином земаља чланица ЕУ и чланова Европског парламента. Како би разрешила ову ситуацију, Комисија је одлучила да искористи своје право и усвоји сопствену одлуку о привременом продужењу лиценце до 31. децембра 2017. године, што је 24. јуна 2016. године званично потврдио Одбор за жалбе Европске комисије.

У периоду привременог важења лиценце Комисија је предузела бројне активности како би се ово, сада већ и политичко питање, дугорочно решило. Прво је предложила да се дозвола за употребу глифосата  продужи за још 10 година, али је након жестоке реакције шире јавности, односно петиције за забрану употребе овог потенцијално канцерогеног хербицида, коју је потписало 1,3 милиона грађана ЕУ, Комисија овај период смањила на пет година. На ову одлуку је утицала и недавно усвојена резолуција Европског парламента, којом се позива на делимичну забрану и поступни престанак коришћења глифосата до 2022. године.

Насупрот противницима коришћења глифосата, аргументе за његову упоребу дале су прво Европска хемијска агенција (ECHA), са налазом којим се тврди да глифосат није канцероген, а затим и надлежна Европска агенција за безбедност хране (EFSA), која је одбацила студију којом се глифосат повезује са канцером код људи.

Глифосат је системски хербицид широког дејства који се користи како у пољопривреди и уређењу урбаних зелених површина, тако и у сузбијању корова на железничкој инфраструктури, због чега је праћење европског законодавства у овој области значајно и за железнички сектор.

 

 Извор: Заједница европских железница и инфраструктурних компанија (CER)

Posted in Међународна сарадња and tagged .