Састанак управљача инфраструктуре CER високог нивоа (HLIM)

Шопрон је 12. и 13. јуна ове године био центар окупљања европских инфраструктурних компанија, тела за доделу капацитета инфраструктуре, представника Европске комисије и међународних железничких организација, што је пружило јединствену прилику за успостављање пословних контаката, унапређење међусобне сарадње, размену искустава и добре праксе, као и расправу о питањима од заједничког интереса.

У склопу дводневне манифестације, 12. јуна 2017. године је одржана Генерална скупштина EIM (Европски управљачи инфраструктуре) и Пленарни састанак PRIME платформе (Платформа управљача железничке инфраструктуре Европе), док је 13. јуна одржан Састанак инфраструктуре високог нивоа CER-а (HLIM), као и састанак генералних директора Рајнско-Алпског железничког робног коридора (RFC1). Домаћини и коорганизатори ових догађања били су  Ilona Dávid, председник GYSEV, и председник и генерални директор MÁV Co, Szilárd Kövesdi, генерални директор GYSEV, и Réka Németh, генерални директор VPE.

 САСТАНАК УПРАВЉАЧА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ НИВОА (HLIМ) је отворио Szilárd Kövesdi, генерални директор GYSEV, уводном презентацијом  GYSEV  – 140 година прекограничних активности“.

 Dr Thomas Schaffer (DB Netz), представио је пројекат “Zukunft Bahn” (Будућност железнице), који има за циљ побољшање структуралног процеса унутар компаније и увођење технолошких иновација које ће омогућити дигиталну трансформацију DB Netz, док је Michel Kunz (SBB AG Infrastructure), представио програм „Паметна железница 4.0“, намењен дигитализацији и аутоматизацији операција железничког саобраћаја, процеса израде реда вожње и осталих области.   

 У наставку састанка, дискутовано је како финансијске и техничке иновације могу унапредити квалитет превозне услуге и задовољство корисника. У том смислу је Miguel Nieto Menor (ADIF) представио иновативнe видовe финансирања за потребе изградње нових станица, набавке опреме за ERTMS, али и радове на одржавању инфраструктуре за возове великих брзина.

 Побољшање железничких перформанси представљено је у излагањима са аспекта визије крајњег корисника, визије железничких оператера и визије управљача инфраструктуре. 

Последњи део састанка HLIM, који је одржан у присуству представника партнерских организација RNE (Железничка мрежа Европе) и FTE (Европски форум за возове), углавном је био посвећен заједничком пројекту Редизајн процеса израде међународног реда вожње (TTR). Председници RNE и FTЕHarald Hotz и Stephan Pfuhl, поново су подвукли значај и користи које железнички сектор има од TTR у смислу побољшања поузданости и ефикасности европског процеса израде реда вожње, као и очекиваних побољшања у коришћењу постојећих капацитета на најбољи могући начин. TTR ће бити имплементиран постепено и по фазама, до 2024. године.

 У закључном делу састанка, генерални директори управљача инфраструктуре усвојили су став да се TTR пројекат подржи на стратешком нивоу. Такође је изнет предлог у погледу интензивирања сарадње управљача инфраструктуре и железничких превозника, која би требало да се фокусира  на суштинска питања и проблеме као што су међусобно договорени принципи планирања међународног железничког робног саобраћаја у Европи, возови дужине 740 m, увођење ERTMS, имплементација TTR, процењено време доласка, хармонизација прекограничних језика и отворени подаци.

 Следећи састанак инфраструктуре високог нивоа (HLIM) биће одржан 14-15. јуна 2018. године, у Хелсинкију.

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .