Европска железничка регулаторна тела усвојила трогодишњу стратегију

Чланови Групе независних регулаторних тела за железницу (IRG-Rail) усвојили су стратегију за наредне три године 2017-2020 на недавно одржаној Скупштини.

 Стратегија је израђена на основу Извештаја о праћењу тржишта, описујући главне проблеме, са којима ће се регулаторна тела у наредним годинама суочавати у железничком сектору. Иако је јединствено Европско железничко тржиште постало заједнички циљ за све чланове, многе препреке, било техничке, правне или комерцијалне остају. Са овом стратегијом, чланови потврђују своју посвећеност за уклањањем препрека за њихово добро. Регулаторна тела сада имају средства и технике, да на дневној бази контролишу тржиште и отклањају препреке за функционисање тржишта, како би учесници на европском тржишту имали доследан и предвидљив оквир пословања.

 Три главна стуба Стратегије која су и даље битна док се тржиште не трансформише су: 1. промовисање отвореног и ефикасног конкурентског тржишта у железничком сектору, 2. допринос развоју унутрашњег тржишта, 3. промовисање интереса корисника путничког и робног саобраћаја. Затим, регулисање питања прекограничног саобраћаја, евенуталних прекограничних спорова, превазилажење техничких и физичких баријера, функционалност робних коридора и орјентисаност ка мултимодалном саобраћају.

 IRG-Rail показује своју одлучност да остане утицајни чинилац у развоју европског железничког сектора. Двадесетседам чланица ове организације размењује своја национална искуства на састанцима Групе независних регулаторних тела за железницу(IRG-Rail), међу којима је и Дирекција за железнице Републике Србије.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. активно сарађује са Дирекцијом за железнице, како би се национално законодавство, које се тиче железничког сектора, ефикасно ускладило са нормама ЕУ.

 Извор: IRG-Rail

Posted in Међународна сарадња and tagged .