Велико пролећно чишћење железничке инфраструктуре

У суботу, 01. априла, у периоду од 09.00 до 14.00 часова, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. организује велику акцију пролећног чишћења и уређења железничког простора и имовине на територији целе Србије. Разрађеним, детаљним планом предвиђено је чишћење свих станичних зграда, перона, колосека, вестибила, потходника као и уклањање растиња и корова на станичном подручју.

Велико пролећно чишћење железничке инфраструктуре

У акцији ће добровољно учествовати 3265 запослених. Посебна пажња усмерена је на безбедност наших запослених, како у зони колосека, тако и рада на електрифицираним пругама. У сарадњи са надлежним општинским комуналним предузећима, отпад ће бити селектован према врсти и отпремљен на места предвиђена за његово депоновање. Образован је централни штаб, који ће све време трајања акције, добијати извештаје и фотографије са терена.
Генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., Душан Гарибовић, ће и сам активно учествовати, обилазећи спровођење акције у Београду, Чачку, Пожеги и Ужицу.
Ова акција уређења железничке инфраструктуре, као и велики број добровољно пријављених запослених, пример је правог домаћинског приступа и односа према својој компанији.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Posted in Вести and tagged .