Састанак Интересне групе за инфраструктуру CER, Брисел, 14. март

Интересна група за инфраструктуру (IIG) Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER), одржала је 14. марта 2017. године, у Бриселу, први од четири састанка планираних за ову годину.

Као што је то уобичајено, састанак је започео темама из области текућих активности  Европских институција, као што су: најновије информације у погледу спроведбених и делегираних аката Директиве 2012/34, дигитализација, отворени подаци, безбедност и Европски законик о електронским комуникацијама.

Састанак Интересне групе за инфраструктуру CER,  Брисел, 14. март

Jan Pettersson  (Trafikverket, Шведска), председавајући Подгрупе за кључне индикаторе перформанси (KPIs) PRIME (Платформа управљача железничке инфраструктуре Европе), известио је учеснике састанка о активностима и резултатима рада Подгрупе за KPIs. Тако је, између осталог, извршена идентификација око 100 индикатора перформанси, који су класификовани по категоријама из области: мреже, безбедности саобраћаја, опште безбедности, животне средине, тачности, солидности, капацитета, услова, трошкова, прихода, диференцијације накнада по основу ERTMS, интероперабилности  и употребљивости. Модификација KPIs извршена је у циљу рефлектовања структуре приказаних резултата који ће, ради ефикасније употребе, бити разврстани у четири нивоа. Крајњи циљ развоја KPIs  и пракси бенчмаркинга је унапређење перформанси и пословни развој управљача инфраструктуре.

О ревизији Уредбе 913/2010 о Европској мрежи за конкурентни железнички робни саобраћај, говорили су Alexis Padoy и Julie Buy,  саветници за питања политике при DG MOVE (Генерални директорат за мобилност и саобраћај). Они су потврдили одлуку Комисије о одлагању ревизије Уредбе за две године како би сектор имао времена да развије сопствена, тржишно оријентисана решења. Такође је било речи о напретку примене иницијатива изнетих у секторском документу „Изјaва сектора о коридорима“  и евентуалном ажурирању  Приручника Европске комисије о Уредби 913/2010.

Последња тачка дневног реда преподневног дела састанка посвећена је припремама за CER/EIM Састанак управљача инфраструктуре високог нивоа (HLIM), који ће се ове године одржати у Шопрону, од 12-13. јуна. Домаћини овог састанка, који се по правилу одржава једном годишње, биће MAV, Gysev  и VPE (Мађарска).

Поподневни део састанка конципиран је као заједнички састанак са Групом независних регулаторних тела за железнице Европе (IRG-Rail)  и  Радном групом CER за робни саобраћај, и био је посвећен питањима везаним за прекогранични робни железнички  саобраћај. Представљене су и главне активности по питању развоја железничких робних коридора (RFCs) и међународног робног саобраћаја, потребе и захтеви тржишта, као и услови приступа инфраструктури међународних робних оператера. Будући приоритети IRG-Rail радне групе за приступ  укључују унапређење међусобне сарадње између управљача инфраструктуре и проналажење решења за привремене рестрикције капацитета.

Железнички сектор је представио десет приоритених активности из „Изјаве сектора о коридорима“, међу којима су: понуда капацитета, координација у погледу привремених рестрикција капацитета (TCR), унапређење RNE информционог алата PCS (Систем координације траса), координација прекограничних процеса, хармонизација Документа са информацијама о коридорима (CID)  и остало.

Извор: CER Монитор, међународна сарадња ИЖС

Posted in Међународна сарадња and tagged .