Објављен план активности за девет коридора ТЕN-Т

Европска унија је у децембру 2016. године, представила план активности за девет коридора Трансевропске транспортне мреже (ТЕN-Т),  за период до 2030. године. Ови коридори налазе се у врху приоритета саобраћајне политике EU. План активности су припремили европски координатори, који су надлежни за развој коридора.

Објављен план активности за девет коридора ТЕN-Т

За унапређење саобраћајне мреже свих девет коридора биће коришћена финансијска средства из фонда CEF (Инструмент за повезивање Европе), у вредности од 26 милијарди евра.

Реч је о следећих девет коридора: Балтичко-Јадрански, Северно море-Балтик, Медитерански коридор, Оријент-Источни Медитеран, Скандинавско-Mедитерански, Рајна-Алпски регион, Атлантски коридор, Северно море- Медитеран и Рајна-Дунав.

Подсећања ради, ТЕN-Т мрежа се састоји од два сегмента: свеобухватне и основне мреже.

Свеобухватна мрежа TEN-T укључује постојећу и планирану инфраструктуру, која треба да буде успостављена до 31. децембра 2050. године.

Основна мрежа укључује само оне делове свеобухватне мреже који су стратешки најзначајнији и који морају бити успостављени најкасније до 31. децембра 2030. године. Одлуком Европске комисије, 2013. године дефинисано је девет коридора основне саобраћајне мреже који повезују 94 европске луке, 38 аеродрома са железничком и друмском инфраструктуром у главним градовима европских земаља, развој 15 000 километара железничке инфраструктуре и развој 35 граничних прелаза.

Више информација о плану активности за коридоре, може се пронаћи на следећем линку:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2017-01-11-transport-infrastructure-second-generation-work-plans-11_en

Извор: институције ЕU

Posted in Међународна сарадња and tagged .