Европска комисија субвенционише железнички и поморски саобраћај као еколошки прихватљиве

Европска комисија, крајем 2016. године, одобрила је два италијанска пројекта у вези коришћења државне помоћи за подстицање преласка робног саобраћаја са друмског на железнички и поморски. Пројекти су у складу са правилима ЕУ о државној помоћи, који промовишу циљеве за заштиту животне средине и развој еколошког вида саобраћаја.

Ова правила усвојена су 2008. године у виду Смерница Европске комисије о државној помоћи, које дозвољавају подршку железничким и поморским предузећима, под одређеним условима. У том смислу, државна помоћ у виду субвенција је ограничена искључиво на еколошки прихватљив вид саобраћаја.

Прва субвенцијa ЕК посебно се односи на јужни део Италије, где је уочен дисбаланс између железничког и друмског саобраћаја. Први део у износу од 255 милиона евра, има за циљ да подстакне прелазак робног саобраћаја са друма на железницу у Италији, давањем субвенција железничким оператерима. Подржавају се пројекти који се заснивају на смањењу трошкова инфраструктуре и екстерних трошкова, које сносе железнички оператери у односу на друмскe oператере. Подстицањем овог вида саобраћаја, који је мањи загађивач у односу на друмски, допринеће се позитивном утицају на животну средину и повећању мобилности.

Друга субвенција има циљ да подстакне прелазак робног саобраћаја са друмског на поморски. Њен буџет износи 138 милиона евра, и такође се тиче смањења загађења. Поморским превозницима под одређеним условима биће омогућено да започну нову услугу или да надограде постојећу.

Posted in Међународна сарадња and tagged .