Иновиран правилник о превозу опасних материја

Иновирана верзија Правилника о међународном превозу опасних материја железницом, који је ступио на снагу 1. јануара 2017. године, треба да до 30. јуна 2017. године у потпуности замени правила из 2015. године.

RID је Правилник о међународном превозу опасних материја железницом, који се као Прилог C налази у Конвенцији о међународном железничком превозу (COTIF). RID се примењује у међународном железничком превозу између 44 земље Европе, Азије и Северне Африке, као и у унутрашњем саобраћају земаља чланица Европске уније. Усклађен је са Препорукама УН о превозу опасних материја које служе као основ за безбедни мултимодални саобраћај и редовно се иновирају у складу са техничко-технолошким развојем.

Најновије измене и допуне Правилника се између осталог односе на полимеризујуће супстанце, ново означавање литијум-јонских батерија према степену опасности, захтеве за конструкцију и испитивање флексибилних контејнера за расути терет,  и остале одреднице.

Треба нагласити да се међународне одредбе, које се односе на превоз опасних материја, утврђују на различитим нивоима и у разним међународним организацијама и телима, као што су то OTIF (Одбор стручњака за превоз опасних материја – „Стручни одбор RID“ ), Економска комисија Уједињених нација за Европу (UNECE) и   специјализоване агенције. Како правила за међународни превоз опасних материја морају бити међусобно хармонизована, успостављен је сложени међународни систем за координацију и усклађивање. Одредбе правилника са иновирају и прилагођавају у двогодишњем циклусу.

Управљачи инфраструктуре имају законом прописана права и обавезе када је реч о превозу опасних материја на својој мрежи и сервисним објектима.

Извор:  Railway Gazette

Posted in Међународна сарадња and tagged .