Европска комисија предлаже продужење трајања EFSI фонда до 2020. године

Европска комисија је предложила продужење трајања Европског фонда за стратешке инвестиције (EFSI) до 2020. године. У том смислу Комисија је израдила Предлог EFSI 2.0.

Дебата између потпредседника Европске комисије Jyrki Katainenа и Одбора за саобраћај Европског парламента, одржана 9. новембра, потврдила је неслагања између Комисије и Одбора у погледу предлога Комисије за ревизију EFSI (верзија EFSI 2.0).

Jyrki Katainenа

Jyrki Katainenа

 Потпредседник Катаинен је изнео досадашња искуства са EFSI фондом и образложио предлоге Комисије за EFSI 2.0. Нагласио је да ће саобраћајни сектор имати више користи од EFSI фонда него што ће изгубити од фонда CEF (Инструмент за повезивање Европе), као и да је EFSI посебно значајан за приватне инвеститоре. Чланови одбора за саобраћај Европског парламента се нису сложили са Катаиненом по многим питањима. Поново се потврђује да ће највише користи од финасирање пројеката из EFSI фонда имати најмање одржив вид саобраћаја – друмски саобраћај, као и региони углавном Западне Европе, где ће бити и најбржи поврат уложених инвестиција.

Узевши у обзир примедбе на предлог Kомисије EFSI 2.0, Савет ЕУ је 16. новембра дао компромисни текст Предлога EFSI 2.0, уваживши питања која се односе на финасирање пројеката из ширег географског подручја, него што је то раније био случај. Међутим, нема значајнијих измена када је у питању директно финасирање железничких пројеката – фокус и даље остаје на друмском саобраћају.   

Подсећања ради, Европски фонд за стратешке инвестиције – EFSI, основан је у јуну 2015. године (Уредба ЕУ 2015/1017), као део Инвестиционог пакета за послове, раст и конкурентност председника Европске комисије Жана Клода Јункера, који би требало да, између осталог, подстакне јавне и приватне инвестиције у кључним областима привреде Европске уније.

EFSI фонд ће, према проценама Европске комисије, бити у стању да мобилише, између 315 и 410 милијарди евра инвестиција у периоду од 3 године (намењених за информациону, енергетску и транспортну инфраструктуру, као и за истраживање и развој, образовање и мала и средња предузећа). Како ће Европска инвестициона банка (EIB) бити надлежна за управљање Фондом, биће неопходно повлачење средстава из других европских фондова на име банкарских гаранција, међу којима је и фонд CEF (Инструмент за повезивање Европе), директни финансијер железничких пројеката.

Иако је нови предлог Савета ЕУ за EFSI 2.0 умањио шансе за директно коришћење средстава из EFSI фонда за финасирање железнице, преостаје да се анализирају индиректне користи које  се никако не могу занемарити.  У сваком случају биће изузетно важно проценити шта је за железничке пројекте значило преусмеравање 3.3 милијарде евра из буџета CEF (Инструмент за повезивање Европе), на име кредитне гаранције EIB за EFSI

Извор: CER Monitor, Одељење за међународну сарадњу

 

 

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .