Октобар месец у знаку безбедности на железници

Октобар месец је, судећи према одржаним догађајима, био у знаку безбедности на железници. Почетком месеца, у Бриселу је одржан састанак Експертске групе за безбедност копненог саобраћаја (LANDSEC) Европске комисије, посвећен развоју политике у области безбедности копненог саобраћаја.

 На састанку је посебно наглашена потреба да се безбедност подигне на виши ниво и тиме постигне општи осећај сигурности, који ће допринети поверењу јавности и железничког особља у саобраћају. Европска комисија поверила је израду Студије о могућим опцијама за безбедност европске железничке мреже, консултантској кући „Steer Davies Gleave“. Консултанти су предложили потенцијалне мере у форми смерница и законодавних предлога. Анализом је уочено да предмет претњи могу бити: мрежа брзих возова, међународне и националне линије, које би требало да буду интегрисане у један безбедносни систем, како би се спречиле активности терориста.

 Од железничких компанија се очекује да усвоје одговарајуће механизме, како би предупредиле и адекватно одговориле безбедносним изазовима. Поједине чланице ЕУ тражиле су да се усвоји обавеза прикупљања података о путницима и провера њиховог идентитета у међународном саобраћају. Између осталог, предочен је и негативан утицај неусклађеног националнoг законодавства са правним нормама ЕУ у области безбедности.

 Активности су настављене одржавањем 26. Међународне конференције о безбедности на железници у Паризу, у организацији Међународне железничке уније (UIC) и Француских железница (SNCF), поводом новоформиране Платформе за безбедност железнице. Савет за међународну железничку безбедност (IRSC) који је и основао ову Платформу, позвао је све стручњаке да се укључе и размене искуства на глобалном форуму. Теме о којима је дискутовано на конференцији су: безбедно управљање високофреквентним саобраћајем, сигурно управљање кризама, превоз будућности и безбедност као императив.

 Након тога је одржана 11. Међународна конференција о осетљивим информацијама из области безбедности инфраструктуре, у организацији UIC – а у Паризу, као и први састанак под називом „Сајбер безбедност у железничком сектору“ у Порту, где је представљен истраживачки пројекат „CYRAIL“, који се бави анализом претњи усмерених на железничку инфраструктуру, детекцијом напада и техникама за узбуњивање.  

 Одржавањем манифестације UIC – а, под називом „Недеља безбедности“, крајем октобра, заокружен је циклус интензивних активности у области железничке безбедности. У оквиру манифестације која обухвата области обуке и комуникација, предложено је следеће: формирање toolbox-а, обележавање “Дана о подизању свести о безбедности“ и увођење нових UIC трансверзалних обука за безбедност.

 Формирање toolbox-а имало би за циљ да окупи организације за обуку и успостави принципе и методологију обуке обезбеђења и другог особља. Овај вид умрежавања, омогућиће сваком члану да изгради сопствени програм за обуку и организује заједничке тренинге, коришћењем различитих искустава.

 Дан подизања свести о безбедности: предложено је да једном годишње, истог дана, све компаније организују посебан догађај о безбедности у циљу подизања заједничке свести запослених и корисника услуга. Прво одржавање „Дана подизања свести о безбедности“ биће организовано у задњој недељи јуна 2017. године, са фокусом на теме као што су: напуштени пртљаг, асоцијално понашање, џепарење, терористичке претње и сајбер криминал.

 Нова UIC трансверзална обука подразумеваће укључење експерата ван железнице, како би се боље сагледали различити аспекти феномена у области безбедности. Прва обука обухватиће питања као што су: препознавање особа сумњивог или опасног понашања, формирање профила потенцијалног починиоца (профајлинг) и условима за адекватну интервеницију безбедносних органа.

 Извор: CER Monitor, UIC, Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .