Хоризонт 2020: 208 милиона евра за пројекте из области саобраћаја и енергетике

Четрдесет истраживачких пројеката из области саобраћаја и енергетике добиће укупно 208 милиона евра из Програма ЕУ „Хоризонт 2020“, како би европски саобраћај постао зеленији, безбеднији и ефикаснији, енергија тржишно приступачна и економична, а њено коришћење ефикасно.

Одабрани пројекти из области саобраћаја односе се на ваздушни и друмски саобраћај, као и приоритете за одрживи градски саобраћај.

Пројекти из области енергетике покривају подрујча енергије океана, ветра, геотермалне енергије, енергије из обновљивих извора, соларну енергију, скупљање и складиштење угљеника, биогорива, али и друштвене студије које помажу унапређењу њихове тржишне доступности.

Подсећања ради, Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације, за период 2014–2020. године, који је следбеник  Седмогодишњег оквирног програма ЕУ за истраживање  и развој, FP7 (2007-2013).  Хоризонт 2020 је усмерен ка остваривању циљева из кључних стратешких докумената: Eвропа 2020Иновациона унија и успостављање Јединственог европског истраживачког простора. Овај Програм, са буџетом од око 80 милијарди евра, се знатно разликује од претходних програма пошто се фокусира на решавање великих друштвених изазова, као и технолошки напредак кроз веће учешће приватног сектора у пројектима. Такође, доприноси проналажењу решења за економску кризу, инвестирањем у будуће послове и развој, решавањем питања грађана ЕУ са аспекта њихове материјалне сигурности, опште безбедности и животне средине, као и јачањем глобалне позиције ЕУ у области истраживања, иновација и технологија.

Оквирни програм Хоризонт 2020 чине три главне области, односно три стуба, и то: Изврност у науци, Индустријско вођство и Друштвени изазови (здравље, храна, енергија, саобраћај, клима, друштво и безбедност).

Република Србија се 1. јула 2014. године укључила у Хоризонт 2020, чиме су средства из Програма постала доступна за српску научну заједницу, мала и средња предузећа, цивилни сектор и остале сегменте привреде и друштва.

Извор: CER Monitor, Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .