Европска комисија предлаже продужење привременог надзора унутрашњих граница Шенгена

Европска комисија је 25. октобра издала Препоруку, коју даље треба да усвоји Савет ЕУ, да се продуже контроле унутрашњих граница шенгенског простора.

 Савет је 12. маја 2016. године, на основу предлога Комисије, донео Спроведбену одлуку  о утврђивању Препоруке за привремени надзор унутрашњих граница у изнимним околностима због којих је угрожено свеукупно функционисање шенгенског простора. Тада је први пут употребљен заштитни поступак из члана 29. Закона о шенгенским границама. Због озбиљних недостатака у начину на који је Грчка у то време управљала спољним границама и због великог броја нерегистрованих миграната који су се налазили у Грчкој, а који су можда имали намеру да нелегално пређу у остале државе чланице, настале су изнимне околности које се сматрају озбиљном претњом јавном поретку и унутрашњој безбедности и које угрожавају свеукупно функционисање шенгенског простора.

Препорука (од 12. маја) је била упућена појединим државама Шенгена, односно Аустрији, Немачкој, Данској, Шведској и Норвешкој, и односила се на ограничене делове унутрашњих граница у тим државама.

Препоруком је допуштено спровођење циљаног и пропорционалног надзора граница у раздобљу од шест месеци, односно до 12. новембра 2016.

Према члану 29. Уредбе (EU) 2016/399, од 9. марта 2016, о Закону Уније о правилима којима се уређује кретање особа преко граница (Закон о шенгенским границама), то се раздобље може продужити у складу са условима и поступком утврђеним у том члану, што је и учињено овим новом Препоруком Комисије.

Први потпредседник Европске комисије, Frans Timmermans, је овом приликом изјавио да је Шенгенски простор без унутрашњих граница историјско достигнуће које се мора очувати. Интензивно се ради да се, што је пре могуће, функционисање шенгенског простора нормализује, и мада је у том је погледу постигнут значајан помак, резултати још увек нису задовољавајући. Због тога Комисија предлаже Савету продужење ограниченог надзора појединих унутрашњих граница, у складу са правилима Шенгена. 

Извор: CER Monitor, Одељење за међународну сарадњу

Posted in Међународна сарадња and tagged .