Нова улога и назив ERA

Европске институције су недавно усвојиле Уредбу 2016/796 о Агенцији за железницу Европске уније (ERA). Овом Уредбом, ERA добија ново име, дефинишу се задаци Агенције, као и обавезе земаља чланица у погледу ERA. Уредба о Агенцији за железницу Европске уније 2016/796 замењује постојећу Уредбу 881/2004. Кључни задатак ERA је успостављање јединствене железничке области без граница и техничких препрека.

На основу ове правне норме, предвиђено је преименовање Европске железничке агенције у Агенцију за железницу Европске уније. Она ће спроводити активности као један шалтер за све“ и издавати сертификате о безбедности за железничка предузећа, као и за ауторизацију возних средстава за прекогранични саобраћај на нивоу ЕУ. ERA ће имати овлашћења и за процену опремљености за Европски систем за управљање железничким саобраћајем (ERTMS), како би се обезбедила интероперабилност.   

Извор: Институције Европске уније

Posted in Међународна сарадња and tagged .