Европска комисија привремено продужава лиценцу за употребу хербицида глифосата до 31. децембра 2017. године

Европска Комисија ће продужити лиценцу за употребу хербицида глифосата за нередних 18 месеци, два дана пре истека важења претходне лиценце. Комисија је одлучила да усвоји сопствени предлог, обзиром да није било потребне већине за или против ове одлуке. У складу са процедуром о усвајању одлука Европске комисије, одлуку о привременом продужењу лиценце потврдио је Одбор за жалбе Европске комисије, 24. јуна 2016. године.

Европска комисија је до 30. јуна 2016. године требалo да донесе одлуку о продужетку ауторизације коришћења глифосата у Европи, за период од наредних 15 година (до 2031). Како је предлог одлуке изазвао велике полемике и наишао на противљење значајног броја земаља чланица ЕУ и чланова Европског парламента, доната је одлука о привременом продужењу лиценце, до 31. децембра 2017. године.

У наредном периоду Европска агенције за хемијске производе (ECHA) треба достави експертски налаз о степену штетности, односно канцерогенoсти ове супстанце, на основу чега ће се донети коначна одлука да ли ће лиценца за употребу глифосата бити продужена на период од 15 година. Подсећања ради, глифосат је системски хербицид широког дејства који се употребљава како у пољопривреди, тако и у сузбијању корова на железничкој инфраструктури, због чега је праћење европског законодавства из ове области значајно и за железнички сектор.

Извор: CER (Заједница европских железница и инфраструктурних компанија)

Posted in Међународна сарадња and tagged .