Železnica i Međunarodni dan žena

U „Infrastrukturi železnice Srbije“ danas radi skoro hiljadu žena.

Angažovane su na najrazličitijim odgovornim i značajnim poslovima, počev od najviših rukovodećih mesta, kao što su izvršni direktor, menadžer, direktor sektora ili rukovodilac projekta, pa sve do poslova u izvršnim službama poput šefa stanice, otpravnika vozova ili pregledača kola. I one profesionalno, kvalitetno i posvećeno obavljaju svoje poslove i radne zadatke u velikom poslovnom i saobraćajnom sistemu, kao što je „Infrastruktura železnice Srbije“.

Čitajte dalje

Spojeni lukovi novog „Žeželja“

Spajanjem Žeželjevog mosta konačno je završeno bombardovanje koje je počelo 1999. godine. Žeželjev most danas je simbol sjajne budućnosti, jer se nalazi na jednom od najvažnijih evropskih koridora i deo je najvećeg svetskog projekta „Jedan pojas, jedan put“, rekla je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture“, prof. dr Zorana Mihajlović, danas, 22. oktobra, prilikom obilaska gradilišta novog Žeželjevog mosta, preko Dunava u Novom Sadu, povodom spajanja lukova sa novosadske i petrovaradinske strane na centralnom rečnom stubu.

Čitajte dalje

Niš – Dimitrovgrad: Okvir politike raseljavanja / Resettlement policy framework

Za potrebe realizacije Projekta modernizacije i rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad, koji će se finansirati iz sredstava kredita EIB i WBIF, izrađen je dokument „Okvir politike raseljavanja za eksproprijaciju za potrebe obnove i modernizacije pruge Niš – Dimitrovgrad“ (RPF).

U skladu sa pravilima EIB, dokument je izložen na javni uvid dana 01.09.2017. godine i to na portalu „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. i lokalnih samouprava grada Niša i opštine Bela Palanka, u dnevnim novinama lista „Novosti“ kao i na portalu EIB. U nastavku aktivnosti, održane su javne rasprave i to u opštini Bela Palanka dana 14.09.2017. godine i dana 15.09.2017. godine u gradu Nišu.

Čitajte dalje

Javne konsultacije povodom okvira politike raseljavanja za Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

U skladu sa standardima Evropske Investicione Banke (EIB) o uključenju zainteresovanih strana prilikom realizacije projekata i nevoljnom raseljavanju, “Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Grad Niš i opština Bela Palanka pozivaju zainteresovane pojedince, javnost i organizacije na

JAVNE KONSULTACIJE
povodom
OKVIRA POLITIKE RASELJAVANJA
za Projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš – Dimitrovgrad

Koje će se održati dana 14.09.2017. godine u 12 časova u prostorijama uprave opštine Bela Palanka i dana 15.09.2017. godine u sali Skupštine Grada Niša u 12 časova (po lokalnom vremenu).
Primerak dokumenta koji je predmet konsultacija može se preuzeti na sledećim adresama:

  • U prostorijama “Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Nemanjina 6, Beograd, radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu) u kancelariji br. 355, u roku od 14 dana od dana objave ovog poziva,
  • U prostorijama gradske uprave Grada Niša radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • U prostorijama uprave opštine Bela Palanka radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu),
  • Na internet stranici http://infrazs.rs,
  • Na internet stranici www.ni.rs,
  • Na internet stranici www.belapalanka.org.rs.

Pitanja i komentari u vezi sa dokumentom mogu biti dostavljeni pisanim putem ili putem elektronske pošte na dole naznačenu adresu ili direktno tokom javnih konsultacija:

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad
Dušan Garibović
kancelarija br. 355
Nemanjina 6
11000 Beograd , Srbija
e-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs

Srpska delegacija na Međunarodnom forumu „Pojas i put za međunarodnu saradnju“ u Pekingu

Delegacija predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem i potpredsednicom Vlade i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zoranom Mihajlović, učestvovala je u Pekingu, od 14. do 16. maja, na Međunarodnom forumu „Pojas i put za međunarodnu saradnju“, organizovanom pod pokroviteljstvom kineskog predsednika Si Đi Pinga.

Čitajte dalje