Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Linkovi ka ugovorima zaključenim na osnovu postupaka javnih nabavki

Datum Dokument Preuzimanje
24. 09. 2018. <PDF
21. 09. 2018. Javna nabavka AT porcija <PDF
20. 09. 2018. Plastične vezice i fiberi <PDF
30. 05. 2018. Usluga tehničkog pregleda izvedenih radova po projektu Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu <PDF
30. 05. 2018. Nabavka tucanika sa prevozom <PDF
21. 05. 2018. Usluga hitnog otklanjanja nepravilnosti sistema zaštite od požara i izrade tehničke dokumentacije za potrebe održavanja objekta Železnička stanica Vukov Spomenik <PDF
21. 05. 2018. Izrada projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju mosta u km 117+097 pruge Stalać - Kraljevo - Požega <PDF
17. 05. 2018. Stručno osposobljavanje zaposlenih za saobraćajno transportnog radnika za 46 zaposlenih <PDF
15. 05. 2018. Ostale transportne usluge – prevoz robe <PDF
15. 05. 2018. Usluga izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija) <PDF
03.04.2018. Usluga tehničkog pregleda izvedenih radova po projektu rekonstrukcije deonice Rasputnica „G“ - Rakovica - Resnik <PDF
26.03.2018. Javna nabavka dobara: delovi za Plasser mašine <PDF
26.03.2018. Javna nabavka točkova za TMD <PDF
26.03.2018. Radovi na sanaciji pruge Loznica - Gornja Koviljača <PDF
23.03.2018. Radovi na sanaciji pruge Petlovača -Lešnica <PDF
16.03.2018. Javna nabavka dobara: bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, partija 4 <PDF
15.03.2018. Javna nabavka dobara: bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, partija 4 <PDF
15.03.2018. Nabavka materijala za održavanje napojnih uređaja, partija 5 <PDF
13.03.2018. Javna nabavka dobara: bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, partija 2 <PDF
13.03.2018. Nabavka materijala za održavanje napojnih uređaja, partija 3 <PDF
13.03.2018. Nabavka materijala za održavanje napojnih uređaja, partija 2 <PDF
13.03.2018. Javna nabavka signalnih kablova <PDF
12.03.2018. Nabavka rezervnih delova za potrebe održavanja opreme neophodne za praćenje hoda vozova <PDF
01.03.2018. Materijal za mobilijar i popravku mobilijara po železničkim stanicama <PDF
20.02.2018. Nabavka opreme za praćenje funkcionisanja telekomande saobraćaja i putnih prelaza <PDF
20.02.2018. Javna nabavka male vrednosti alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, po partijama <PDF
20.02.2018. Bravarski materijal i alat za održavanje kontaktne mreže monofaznog sistema 25KV, 50Hz, po partijama <PDF
09.02.2018. Kontrolni statički proračun glavne čelične konstrukcije dvokolosečnog mosta preko Save u km 1+744 pruge Beograd Centar - Novi Beograd (Hajdinov most) u cilju dobijanja optimalne tehnologije izvođenja radova na zameni gornjeg stroja <PDF
07.02.2018. Nabavka stacionarnih baterija <PDF
07.02.2018. Rezervni materijal i oprema za kablove, partija 5 <PDF
07.02.2018. Rezervni materijal i oprema za kablove, partija 4 <PDF
07.02.2018. Rezervni materijal i oprema za kablove, partija 3 <PDF
07.02.2018. Rezervni materijal i oprema za kablove, partija 1 <PDF
07.02.2018. Izrada Studije o definisanju uslova za saobraćaj vozova sa dizel vučom i saobraćaj vozova za prevoz opasnih materijala kroz tunel Vračar i ostale objekte na području Beogradskog železničkog čvora <PDF
05.02.2018. Izrada plana za hitne intervencije u slučaju incidenta PDF
02.02.2018. Nabavka pumpnih automata za dizel goriva ORN: 42122180–pumpe za gorivo PDF
25.01.2018. Nabavka usluge modernizacije kancelarijskog poslovanja - nadogradnja postojećeg softverskog rešenja PDF
25.01.2018. Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijam PDF
16.01.2018. Javna nabavka održavanja IBM centralnog računara PDF
16.01.2018. Rezervni delovi i materijal za pružne telefonske uređaje, partija 2 PDF
11.01.2018. Usluga redovne opravke (glavne opravke) i kontrolni pregledi teretnih vagona i vagona za posebne namene, partija 2 PDF
11.01.2018. Usluga redovne opravke (glavne opravke) i kontrolni pregledi teretnih vagona i vagona za posebne namene, partija 3 PDF
11.01.2018. Usluga redovne opravke (glavne opravke) i kontrolni pregledi teretnih vagona i vagona za posebne namene, partija 4 PDF
11.01.2018. Usluga redovne opravke (glavne opravke) i kontrolni pregledi teretnih vagona i vagona za posebne namene, partija 5 PDF
11.01.2018. Nabavka opštih delova i materijala za motorna pružna vozila PDF
11.01.2018. Usluga remonta motornog dela pružne dizalice EDK 1000 br.999-100 - revizioni pregled PDF
11.01.2018. Javna nabavka rezervnih delova za održavanje putničkih i teretnih drumskih vozila PDF
11.01.2018. Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku PDF
11.01.2018. Nabavka alata, opreme i potrošnog materijala za sitne mašine za održavanje koloseka, radne vozove i radionice PDF
22.12.2017 Partija 1: Gasno ulje ekstra lako evro EL (lož ulje) PDF
22.12.2017 usluga utvrđivanja nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za
pokretno opterećenje D4 preko čeličnih grednih mostova u km 19+717 raspona L=11,0m, km 22+873 raspona L=6,5m, km 25+524 raspona L=12,9m, km 39+629 raspona L=5,47m, 48+407 raspona L=6,56m, km 51+964 raspona L=6,20m, km 71+128 raspona L=12,9m, 78+966 raspona L=8,65m, km 82+004 raspona L=6,55m i km 86+623 raspona L=6,3m na pruzi Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo-Državna granica na
deonici Resnik-Velika Plana
PDF
22.12.2017 usluga utvrđivanja nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za pokretno opterećenje D4 preko rešetkastih konstrukcija mostova u km 21+921 raspona
L=20,76m, km 28+825 raspona L= 3x34,2m, km 32+832 raspona L=4x44,1m i preko čeličnog mosta na km 81+307 raspona L=71,0m na pruzi Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo-Državna granica, na deonici Resnik-Velika Plana
PDF
21.12.2017 Usluga prilagođavanja Glavnog projekta sanacije kosine na delu pruge od km 59+100 do km 59+210 Crveni Krst - Zaječar - Prahovo pristanište, uz zradu Glavne sveske, Idejnog projekta i Projekta za izvođenje -71320000 - usluge tehničkog projektovanja PDF
21.12.2017 Usluga utvrđivanja nosivosti mostova sa predlogom mera ojačanja za
pokretno opterećenje D4 preko armirano betonskih mostova u km 24+017 raspona
L=6,8m, u km 68+282 raspona L=6,75m, km 78+966 raspona L=8,65m, km 78+966
raspona L=8,65m, km 88+574 raspona L=14,7m i km 89+079 raspona L=19,0m na pruzi
Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - Državna granica na deonici Resnik - Velika
Plana
PDF
07.12.2017 Usluga zdravstvene zaštite PDF
07.12.2017 Sredstva za snegoborbu, po partijama PDF
30.11.2017 Materijal i grafikoni za potrebe operatike PDF
29.11.2017 Prilagođavanje Glavnog projekta sanacije propusta u km 212+196 pruge Beograd - Niš - Preševo uz izradu Glavne sveske, Idejnog projekta rekonstrukcije i Projekta za izvođenje, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda sa Saobraćajnim institutom "CIP" d.o.o. Beograd PDF
29.11.2017 Materijal reda vožnje PDF
22.11.2017 Nabavka radova na rekonstrukciji rasvete staničnog područja železničke stanice Brasina PDF
21.11.2017 Rezervni delovi i materijal za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme, u otvorenom postupku, partija 4 PDF
21.11.2017 Rezervni delovi i materijal za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme, u otvorenom postupku, partija 3 PDF
21.11.2017 Rezervni delovi i materijal za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme, u otvorenom postupku, partija 2 PDF
21.11.2017 Rezervni delovi i materijal za napojne uređaje za telekomunikacione sisteme, u otvorenom postupku, partija 1 PDF
21.11.2017 Baterije za PP i APB, dizel agregate i akumulatore za TMD, partija 3 PDF
21.11.2017 Baterije za PP i APB, dizel agregate i akumulatore za TMD, partija 2 PDF
21.11.2017 Baterije za PP i APB, dizel agregate i akumulatore za TMD, partija 1 PDF
16.11.2017 Nabavka točkova za TMd, i to za Partiju 1 – nabavka monoblok točkova Ø840/184/R9T sa obrađenim profilom PDF
16.11.2017 Nabavka filtera PDF
16.11.2017 Materijal i rezervni delovi, po partijama, i to za Partiju 2 – materijal za mašinske radove na vagonima-radnim kolima PDF
16.11.2017 Nabavka električne energije visokog napona za snadbevanje vuče vozova, u otvorenom postupku PDF
12.09.2017 Skretnice - komplet PDF
12.09.2017 Izrada elaborata o geotehničim istraživanjima za deonicu Sićevo-Dimitrovgrad PDF
11.09.2017 Nabavka gumenih umetaka PDF
08.09.2017 Javna nabavka delova putnih prelaza sa gumenim panelima PDF
05.09.2017 Pružne balize PDF
29.08.2017 Nabavka plastičnih vezica i fibera PDF
28.08.2017 VMWARE softver za virtuelizaciju serverskih sistema PDF
22.08.2017 Nabavka alata za potrebe održavanja računara i računarske mreže, Partija 3 - instrumenti za merenje i testiranje u računarskim mrežama PDF
22.08.2017 Nabavka rezervnih delova za potrebe održavanja servera, računara, računarske i mrežne opreme PDF
16.08.2017 Nabavka skretničke hrastove impregnisane građe PDF
16.08.2017 Nabavka bukovih impregnisanih pragova 26h16h260cm PDF
16.08.2017 Nabavka mostovske hrastove impregnisane građe PDF
15.08.2017 Nabavka obrazaca, nalepnica i nabavka nalepnica
za obeležavanje otpada i opasnog otpada
PDF
11.08.2017 Nabavka usluge sanacije građevinskog dela elektroenergetskih objekata i vodovodnih
i kanalizacionih instalacija
PDF
08.08.2017 Nabavka usluge asfaltiranja puta putnih prelaza pri izvođenju radova na putnim
prelazima.
PDF
08.08.2017 Nabavka usluge remonta motornog dela pružne dizalice EDK 1000 br.
999-100“ Partija 1 remont statora pružne dizalice EDK 1000
PDF
08.08.2017 Nabavka usluge remonta motornog dela pružne dizalice EDK 1000 br.
999-100“ Partija 2 remont pogona glavnog vitla pružne dizalice EDK 1000
PDF
08.08.2017 nabavka usluge remonta motornog dela pružne dizalice EDK 1000
Partija 3 remont pogona za okretanje dizalice EDK 1000
PDF
08.08.2017 Nabavka usluge sanacije radnih krila, plugova i korita sa nabavkom i
zamenom habajućih elemenata za mašine SSP
PDF
08.08.2017 Nabavka usluge procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u
skladu sa MRC 16
PDF
08.08.2017 Nabavka usluge računovodstvene revizije-revizija finansijskih izveštaja PDF
07.08.2017 Nabavka mernih transformatora 25kv PDF
07.08.2017 Nabavka usluge mašinske obrade sa
materijalom
PDF
07.08.2017 Nabavka usluge održavanja i baždarenja pumpnih stanica PDF
03.08.2017 Nabavka ležajeva osovinskih PDF
03.08.2017 Nabavka podbijača PDF
02.08.2016 Nabavka guma ( pneumatika ) za građevinske mašine PDF
02.08.2017. Nabavka zaštitne opreme od kože, zaštitne odeće, službene odeće i zaštitne opreme, u otvorenom postupku Partija 4 PDF
02.08.2017. Nabavka zaštitne opreme od kože, zaštitne odeće, službene odeće i zaštitne opreme, u otvorenom postupku Partija 3 PDF
02.08.2017. Nabavka zaštitne opreme od kože, zaštitne odeće, službene odeće i zaštitne opreme, u otvorenom postupku Partija 2 PDF
02.08.2017. Nabavka zaštitne opreme od kože, zaštitne odeće, službene odeće i zaštitne opreme, u otvorenom postupku Partija 1 PDF
02.08.2017. Usluga čišćenja prostorija i ostalo PDF
02.08.2017. Sertifikacija (atestiranje) zavarivača PDF
02.06.2016 Nabavka uglja u otvorenom postupku PDF
03.04.2017 Nabavka ulja i maziva, po partijama PDF
03.04.2017 Herbicidi, po partijama, Partija 3 PDF
03.04.2017 Herbicidi, po partijama, Partija 1 PDF
03.04.2017 Javna nabavka serverske platforme PDF
04.04.2016 Javna nabavka male vrednosti br. 2/2015 – Nabavka Microsoft licenci PDF
04.04.2016 Usluga revizije finansijskih izveštaja Društva PDF
04.07.2017. Usluga osiguranja od nezgode (kolektivno osiguranje zaposlenih, u otvorenom postupku) PDF
04.08.2016 Nabavka gumenih umetaka PDF
04.08.2016 Javna nabavka dobara - plastične vezice i fiberi PDF
04.08.2016 Nabavka opreme za izradu dijagrama
kočenja.
PDF
04.11.2016 Javna nabavka ulje za loženje srednje S (Mazut) PDF
04.11.2016 Javna nabavka gasno ulje ekstra lako EVRO EL-lož ulje PDF
06.04.2016 Sanacija trupa pruge sa izradom tehničke dokumentacije po članu 143. Zakona o planiranju i izgradnji, od km 112+010 do km 112+070 na pruzi (Beograd) - Resnik - Vrbnica - Državna granica PDF
06.09.2016 Nabavka komunikacione opreme PDF
06.09.2016 Javna nabavka službene odeće, zaštitne odeće, zaštitne i službene obuće i zaštitne opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka, Partija 3 PDF
06.09.2016 Javna nabavka službene odeće, zaštitne odeće, zaštitne i službene obuće i zaštitne opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka, Partija 2 PDF
06.09.2016 Javna nabavka službene odeće, zaštitne odeće, zaštitne i službene obuće i zaštitne opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka, Partija 1 PDF
06.09.2016 Javna nabavka službene odeće, zaštitne odeće, zaštitne i službene obuće i zaštitne opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka, Partija 4 PDF
06.10.2016 Javna nabavka male vrednosti računara i računarske opreme PDF
06.10.2016 Javna nabavka male vrednosti rezervnih delova za potrebe održavanja računara i računarske opreme, po partijama PDF
07.04.2017 Dobra za podizanje nivoa osiguranja na putnom prelazu u km 129+550 na magistralnoj pruzi Subotica-Bogojevo-državna granica-(Erdut) PDF
07.06.2016 Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju, evrodizela za drumska vozila, benzina za drumska vozila i ZNG-a za dumska vozila u otvorenom postupku, Partija 2 PDF
07.09.2016 Javna nabavka spojnica, delova spojnica i spojničkih elemenata PDF
07.10.2016 Nabavka rezervnih delova za održavanje, pregleda i servisa TMD, Partija 1 PDF
07.10.2016 Javna nabavka usluge ugradnje dva kontrolnika izolacije za stajalište Vukov Spomenik PDF
07.10.2016 Nabavka rezervnih delova za održavanje, pregleda i servisa TMD, Partija 2 PDF
07.10.2016 Nabavka rezervnih delova za održavanje, pregleda i servisa TMD, Partija 3 PDF
07.10.2016 Javna nabavka male vrednosti usluga remonta osovinskih prenosnika na teškim motornim drezinama i remont diferencijala PDF
07.11.2016 Javna nabavka glavne popravke TMD PDF
08.06.2017 Nabavka mašina, rezervnih delova i materijala za košenje, po partijama PDF
09.09.2016 Javna nabavka akumulatora PDF
09.09.2016 Javna nabavka remonta kočione opreme RK1 i kompresora PDF
09.11.2016 Javna nabavka dodatnih radova na izgradnji tri potporne konstrukcije i sanaciji donjeg stroja pruge na delu od km 81+350 do km 81+550, pruge Beograd - Resnik - Vrbnica - državna granica PDF
10.07.2017. Noževi sa osovinama za agregate za košenje biljne vegetacije PDF
10.07.2017. Nabavka obložnog materijala za RM PDF
10.07.2017. Delovi PP sa betonskim pločama PDF
11.10.2016 Javna nabavka usluge sanacije zaštitnog užeta dalekovoda 25kV EVP Vrbas PDF
12.05.2017 Usluga zdravstvene zaštite PDF
12.05.2017 Javna nabavka usluga čišćenja prostorija i ostalo PDF
12.09.2016 Nabavka usluge izrade materijala i grafikona za potrebe operatika po uzroku – 22458000 - materijal štampan po narudžbini PDF
12.09.2016 Javna nabavka osigurača PDF
12.10.2016 Javna nabavka usluge arhiviranja dokumentacije PDF
12.10.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge izrade Tehničke dokumentacije za izgradnju radio mreže za potrebe regulisanja saobraćaja na železničkim prugama (Mala Krsna) - Požarevac - Bor - Rasputnica 2 - (Vražogrnac) i (Niš) - Crveni Krst - Zaječar - Prahovo Pristanište, između Požarevca i Zaječara PDF
12.10.2016 Javna nabavka mernih uređaja PDF
13.10.2016 Javna nabavka opreme za TK PDF
16.06.2017. Nabavka spojnica, delova spojnica i spojničkih elemenata PDF
16.12.2016 Materijal za potrebe održavanja elektrovučnih postrojenja, Partija 1 PDF
17.05.2016 Javna nabavka male vrednosti stručnog osposobljavanja zaposlenih, po partijama, Partija 1 PDF
17.05.2017 Nabavka ulja i maziva, po partijama PDF
17.08.2016 Javna nabavka male vrednosti tehničkih gasova PDF
18.05.2017 Nabavka herbicida PDF
19.02.2016 Javna nabavka male vrednosti br. 1/2015 – Usluge tehničkog pregleda izgrađenih kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd Centar-Faza I PDF
19.06.2017. Javna nabavka male vrednosti tabulir papira i teleprinterskih traka PDF
19.06.2017. Nabavka usluge remonta opreme „Lukas“ PDF
21.06.2016 Javna nabavka male vrednosti stručna literatura, po partijama, Partija 2 PDF
21.06.2016 Javna nabavka male vrednosti stručna literatura, po partijama, Partija 1 PDF
21.06.2017. Nabavka inventara za smeštajne objekte u MTK Šargan PDF
21.06.2017. Usluga popravke teške mehanizacije PDF
21.07.2016 Javna nabavka usluge zaštite od požara i obezbeđenja imovine PDF
21.09.2016 Javna nabavka materijala za održavanje putnih prelaza sa kolovoznom konstrukcijom od tipskih betonskih ploča za šinu s49 PDF
21.09.2016 Javna nabavka rezervnih delova za održavanje drumskih vozila PDF
21.09.2016 Javna nabavka filtera PDF
21.09.2016 Javna nabavka male vrednosti sredstava i materijala za tekuće opravke bez otkačivanja PDF
21.11.2016 Javna nabavka usluge ažuriranja i prilagođavanja tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije građevinske infrastrukture na deonici Sićevo - Staničenje - Dimitrovgrad, železničke pruge Niš -Dimitrovrad, Partija 1 PDF
21.11.2016 Javna nabavka usluge ažuriranja i prilagođavanja tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije građevinske infrastrukture na deonici Sićevo - Staničenje - Dimitrovgrad, železničke pruge Niš -Dimitrovrad, Partija 2 PDF
21.11.2016 Javna nabavka usluge prilagođavanja postojeće tehničke dokumentacije u okviru pripreme dokumentacije neophodne za izvođenje radova na izgradnji pruge od Nove luke Smederevo do postojeće pruge Radinac - Smederevo, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, po partijama, sa Saobraćajnim institutom „CIP“ d.o.o. Beograd, Partija 1 PDF
21.11.2016 Javna nabavka usluge prilagođavanja postojeće tehničke dokumentacije u okviru pripreme dokumentacije neophodne za izvođenje radova na izgradnji pruge od Nove luke Smederevo do postojeće pruge Radinac - Smederevo, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, po partijama, sa Saobraćajnim institutom „CIP“ d.o.o. Beograd, Partija 2 PDF
21.11.2016 Javna nabavka uglja u otvorenom postupku PDF
21.11.2016 Javna nabavka usluge ažuriranja i prilagođavanja tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije građevinske infrastrukture na deonici Sićevo - Staničenje - Dimitrovgrad, železničke pruge Niš -Dimitrovrad, Partija 3 PDF
21.11.2016 Javna nabavka usluge ažuriranja i prilagođavanja tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije građevinske infrastrukture na deonici Sićevo - Staničenje - Dimitrovgrad, železničke pruge Niš -Dimitrovrad, Partija 3 PDF
22.09.2016 Javna nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja Preduzeća za 2016 godinu, za period 01.01.2016.-31.12.2016. godine PDF
22.11.2016 Javna nabavka usluge održavanja drumskih vozila PDF
22.12.2016 Javna nabavka usluga održavanja IBM centralnog računarskog sistema PDF
23.06.2016 Nabavka dobara-hrana i piće PDF
23.08.2016 Usluga sanacije radnih krila, plugova i korita sa nabavkom i zamenom habajućih elemenata sa mašine SSP - javna nabavka male vrednosti PDF
23.08.2016 Usluga servisa opreme „Lukas“ PDF
23.11.2016 Javna nabavka električne energije na naponskom nivou 110kV za napajanje potrošača električne vuče u otvorenom postupku od strane više naručilaca PDF
25.04.2016 Nabavka auto guma spoljnih za drumska vozila, 4/2015 PDF
25.05.2016 Javna nabavka male vrednosti stručna literatura, Partije 1 i 2 PDF
25.07.2016 Usluga geodetskih merenja u okviru projekta Aneks br. 2.2 (Južne deonice) za rekonstrukciju tri deonice na Koridoru H PDF
25.07.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge antivirusnog sistema ESET - obnavljanje licence PDF
26.08.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge zdravstvene zaštite PDF
26.09.2016 Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju, evrodizela, benzina i TNG-a za drumska vozila i benzina za mehanizaciju u otvorenom postupku, Partija 1 PDF
26.09.2016 Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju, evrodizela, benzina i TNG-a za drumska vozila i benzina za mehanizaciju u otvorenom postupku, Partija 2 PDF
26.09.2016 Javna nabavka usluge servisiranja i baždarenja 18 kolskih vaga PDF
26.10.2016 Javna nabavka usluge dezinsekcije i deratizacije na lokacijama objekata društva „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. PDF
26.10.2016 Javna nabavka male vrednosti usluge izrade reda vožnje 2016/2017 PDF
26.10.2016 Javna nabavka usluge izrade glavne sveske idejnog projekta u skladu sa članom 17 članom 42 pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Partija 2 PDF
26.10.2016 Javna nabavka usluge izrade glavne sveske idejnog projekta u skladu sa članom 17 članom 42 pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Partija 1 PDF
27.04.2016 Javna nabavka evrodizela za mehanizaciju, evrodizela za drumska vozila, benzina za drumska vozila i ZNG-a za dumska vozila u otvorenom postupku, Partija 1 PDF
27.12.2016 Javna nabavka izolovanih sastava PDF
28.09.2016 Javna nabavka dobara - komponenti hidraulične instalacije PDF
28.10.2016 Javna nabavka rezervnog materijala i opreme za kablove PDF
28.10.2016 Javna nabavka baterija za ETP Partija 2 PDF
28.10.2016 Javna nabavka baterija za ETP Partija 1 PDF
29.05.2017 Nabavka mašina, rezervnih delova i materijala za košenje, po partijama, Partija 1 PDF
29.07.2016 Nabavka alata, opreme i potrošnog materijala za sitnu mehanizaciju, pružnu mehanizaciju za servis za održavanje mehanizacije i za servis za gasno zavarivanje PDF
30.08.2016 Javna nabavka mostovske hrastove impregnisane građe PDF
30.08.2016 Javna nabavka skretničke hrastove impregnisane građe PDF
31.05.2016 Javna nabavka male vrednosti obrazaca, 7/2015 PDF
31.10.2016 Javna nabavka male vrednosti materijala za higijenu Partija 1 PDF
31.10.2016 Javna nabavka male vrednosti materijala za higijenu Partija 2 PDF