Јавне набавке – страна 2

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки - страна 2

Поправка оштећеног стуба железничког моста у км 283+010 магистралне пруге (Београд) Ресник-Врбница-Државна граница, са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 22. 04. 2019.
Понуде се примају до: 23. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 04. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
22. 04. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Дводелни уметци за репарацију бетонских блокова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 179/18
Датум објаве: 20. 03. 2019.
Понуде се примају до: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 03. 2019. 29. 03. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
27.03.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27.03.2019. Измене и допуне 1 PDF
20.03.2019. Конкурсна документација PDF
20.03.2019. Позив за подношење понуда PDF


Јавна продаја расходованих основних средстава железничких возила - теретних кола и кола за посебне железничке намене

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број: 01/2019 П
Датум објаве: 27. 03. 2019.
Понуде се примају до: 09. 04. 2019. године до 11:00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
12. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
08. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
05. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
04. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
03. 04.2019. Измене и допуне 1 PDF
03. 04. 2019. Питања и одговори 1 PDF
01. 04. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 04. 2019. Позив за подношење понуда PDF
27. 03. 2019. Одлука о поступку јавне продаје PDF


Tранспорт туцаника и материјала за потребе ремонта

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2019
Датум објаве: 19. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18.04.2019. године до 11:30 часова
Датум и време отварања понуда: 18. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
29. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 04. 2019. Измене и допуне 4 PDF
05. 04. 2019. Измене и допуне 3 PDF
29. 03. 2019. Измене и допуне 2 PDF
28.03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
19. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
19. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка рачунара и рачунарске опреме за пословни информациони систем, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2019
Датум објаве: 18. 03. 2019.
Понуде се примају до: 17. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
09. 04. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Програм здравствене заштите

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 25. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 03. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплемeнтација пословног информационог система ERP - II фаза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 11/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Хидраулична опрема типа ЛУКАС за опремање помоћног воза

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2019
Датум објаве: 15. 03. 2019.
Понуде се примају до: 15. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 04. 2019. Питања и одговори 4 PDF
05.04.2019. Питања и одговори 3 PDF
01.04.2019. Питања и одговори 2 PDF
27. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
27. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
15. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка скретничке грађе у укупној количини 221,40m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2019
Датум објаве: 13. 03. 2019.
Понуде се примају до: 12. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
17. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 03. 2019. Измена и допуна бр.1 PDF
13. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
13. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 10/2019
Датум објаве: 12. 03. 2019.
Понуде се примају до: 11. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 04. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 04. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
12. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
12. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка валтер вагонета за транспорт шинских поља и дугих шина 12+12

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 3/2019
Датум објаве: 11. 03. 2019.
Понуде се примају до: 10. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
11. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Гуме за двопуте багере

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 03. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка добара – мостовска грађа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 8/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
18. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
11. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
04. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Букови импрегнисани прагови, у укупној количини 14.500 комада

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 6/2019
Датум објаве: 04. 03. 2019.
Понуде се примају до: 03. 04. 2019. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 04. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 06. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
04. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
04. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 7/2019
Датум објаве: 01. 03. 2019.
Понуде се примају до: 05. 04. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 04. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 04. 2019. Одлука о додели уговора PDF
27. 03. 2019. Измене и допуне 1 PDF
15. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
01. 03. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 03. 2019. Позив за подношење понуда PDF
05. 03. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Набавка материјала за хигијену

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 159/2018
Датум објаве: 26. 02. 2019.
Понуде се примају до: 08. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 03. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
05. 03. 2019. Питања и одговори 2 PDF
04. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
26. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
26. 02. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2019
Датум објаве: 20. 02. 2019.
Понуде се примају до: 27. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 03. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03.04.2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
20. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
20. 02. 2019. Позив за подношење понуда PDF
21. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Санација фасаде и адаптација олука пословне зграде у Немањиној 6

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 18. 02. 2019.
Понуде се примају до: 20. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 03. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
27.03.2019. Обавештење о обустави поступка PDF
27. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
14. 03. 2019. Питања и одговори 2 PDF
11. 03. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Радови на санацији пруге Ниш-Зајечар

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 2/2019
Датум објаве: 14. 02. 2019.
Понуде се примају до: 18. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 03. 2019. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
22. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
22. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
14. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF
14. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Радови на санацији пруге Суботица-Сента

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 05. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2019. Измене и допуне 3 PDF
22. 02. 2019. Измене и допуне 2 PDF
22. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
14. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
08. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF
08. 02. 2019. Invitation to tender, open procedure PDF


Санација (четири) тунела пруге Краљево-Рашка по налогу инспекције

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 1/2019
Датум објаве: 08. 02. 2019.

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 02. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Набавка и уградњa лифтова на железничкој станици Београд Центар (у зони VI перона)

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 07. 02. 2019.
Понуде се примају до: 11. 03. 2019. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 03. 2019. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 10. 2019. Одлука о измени уговора PDF
14. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
07. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
07. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Набавка средстава и опреме за личну заштиту на раду и службених одела и његових делова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 01. 02. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03. 07. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 03. 2019. Одлука о додели уговора PDF
01. 03. 2019. Питања и одговори 7 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 6 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 5 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 4 PDF
25. 02. 2019. Питања и одговори 3 PDF
21. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
11. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
11. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 02. 2019. Конкурсна документација PDF
01. 02. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Техничка контрола идејних пројеката за реконструкцију, подизање нивоа осигурања, односно обнову сигнално сигурносних уређаја на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 31. 01. 2019.
Понуде се примају до: 04. 03. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 03. 2019. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
31. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
31. 01. 2019. Позив за подношење допуна понуде PDF


Модернизација канцеларијског пословања (архивирање)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 177/2018
Датум објаве: 30. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
30. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
30. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Ауто гуме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 178/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
29.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Услуга дезинфекције, дезисекције и дератизације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 173/2018
Датум објаве: 29. 01. 2019.
Понуде се примају до: 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 02. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 05. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
28 02. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
29. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
29. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Консултантске услуге за Интранет ИЖС

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 174/2018
Датум објаве: 28. 01. 2019.
Понуде се примају до: 05. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 02. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
28. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Консултантске услуге за одржавање и развој централног IBM рачунара

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 176/2018
Датум објаве: 23. 01. 2019.
Понуде се примају до: 01. 02. 2019. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 02. 2019. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
23. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
23. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Трајно збрињавање трансформатора са РСВ уљем

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 172/2018
Датум објаве: 21. 01. 2019.
Понуде се примају до: 29. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
21. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Пројекат модернизације и реконструкције деонице Стара Пазова-Нови Сад - технички преглед

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 164/2018
Датум објаве: 18. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
11. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3 PDF
05. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
05. 02. 2019. Измене и допуне 2 PDF
04. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
01. 02. 2019. Измене и допуне 1 PDF
01. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
18. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
18. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 16. 01. 2019.
Понуде се примају до: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 02. 2019. 18. 02. 2019. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
20.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
27. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2019. Питања и одговори 2 PDF
29. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
28. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
28. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
16. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
16. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Набавка хербицида, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 13. 02. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 02. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
14. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 01. 2019. Позив за подношење понуде PDF


Јавна набавка мале вредности уређаја за ковертирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2018
Датум објаве: 14. 01. 2019.
Понуде се примају до: 22. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2019. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
14. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Набавка образаца

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2018
Датум објаве: 10. 01. 2019.
Понуде се примају до: 18. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
10. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
10. 01. 2019. Позив за подношење понуда PDF


Иновација техничке документације за тунел Т-13 од км 52+287,12 до км 52+497,13 на прузи Црвени крст - Зајечар - Прахово пристаниште

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 11/2018
Датум објаве: 08. 01. 2019.

Датум Документ Преузимање
27. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 01. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Иновација техничке документације за тунел Т-12 од км 53+035,15 до км 52+182,19 на прузи Црвени крст - Зајечар - Прахово пристаниште

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 10/2018
Датум објаве: 08. 01. 2019.

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
08. 01. 2019. Конкурсна документација PDF
08. 01. 2019. Обавештење о покретању поступка PDF


Услуга замене постојеће дренажне цеви у циљу решавања одводњавања са испоруком и уградњом гумених панела за путне прелазе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 10. 01. 2019. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
17. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка елемената за сепарацију туцаника и хабајућег обложног материјала

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 148/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 10. 01. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2019. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка угља за остале сврхе

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 31. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
10. 04. 2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
11. 02. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Набавка радова - ископ рова

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 31. 12. 2018.
Понуде се примају до: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 01. 2019. 08. 02. 2019. године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 04. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
17. 04. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
24. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
24. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
24. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
21. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
31. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Закуп 2 (две) дизел електричне маневарске локомотиве

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 29. 12. 2018.
Понуде се примају до: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 01. 2019. 06. 02. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
22.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
30. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
25. 01. 2019. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
23. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
09. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
29. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Трансформатори за збрињавање ПЦБ уља

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 161/2018
Датум објаве: 28. 12. 2018.
Понуде се примају до: 15. 01. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2019. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 27. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 01. 2019. године у 11.30 часова,

Датум Документ Преузимање
01. 02. 2019. Одлука о додели уговора, партрија 8 и партија 9 PDF
01. 02. 2019. Обавештење о обустави поступка PDF
09. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
09. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
31. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
27. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Набавка Microsoft софтверских пакета и лиценци, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 75/2018
Датум објаве: 27. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 01. 2019. 31. 01. 2019. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
08. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
25. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
23. 01. 2019. Питања и одговори 1 PDF
27. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Услуге ремонта дрезина

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 79/2018
Датум објаве: 25. 12. 2018.
Понуде се примају до: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 02. 2019. 11. 02. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору PDF
20. 02. 2019. Одлука о додели уговора PDF
28. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
28. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
21. 01. 2019. Питања и одговори 3 PDF
21. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
21. 01. 2019. Питања и одговори 2 PDF
28. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Стезаљке, клеме и вијци за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kv, 50hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за одржавање возног вода контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz у тунелима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 151/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


РЕМОНТ НИСКОНОСЕЋЕ ДРУМСКЕ ПРИКОЛИЦЕ ГОША НП 25

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 09.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка хране и пића за пословни објекат Немањина 6

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 139/2018
Датум објаве: 20. 12. 2018.
Понуде се примају до: 28. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
24. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка друмских возила путем финансијског лизинга у 60 једнаких месечних рата, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 72/2018
Датум објаве: 14. 12. 2018.
Понуде се примају до: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 01. 2019. 23. 01. 2019. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF

04. 03. 2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
29. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
14. 01. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
14. 01. 2019. Измене и допуне 1 PDF
14. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 12. 2018. Позив за подношење понуде PDF


Комплет уређаја за баждарење тахографа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2018
Датум објаве: 12. 12. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Израда техничке документације за радове на санацији потпорног зида на прузи 108 од км76+000 до 76+200 и од 76+530 до км76+562

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2018
Датум објаве: 11. 12. 2018.
Понуде се примају до: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
21. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
21.12.2018 Измене и допуне 2 PDF
20. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Израда техничке документације за санацију косине на прузи 108, од км 132+000 до 132+100

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 18. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Уређаји за грејање за ТМД, са уградњом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 144/2018
Датум објаве: 06. 12. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. 21. 12. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31.12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
14 .12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 12. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 12. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови и опремање укрштаја пруге и путева - сигнализација и опрема

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 12. 2018. 28. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
21.12.2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 12. 2018. Питања и одговори 1 PDF
26 11. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Ремоторизација машине 08-16 број 2275

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2018
Датум објаве: 26. 11. 2018.
Понуде се примају до: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 12. 2018. 05. 12. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге техничког прегледа и регистрације возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 135/2018
Датум објаве: 22. 11. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 12. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Eлектронске компоненте за машине подбијачице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2018
Датум објаве: 21. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Монтажа и постављање радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар-Панчево и км 41+065, пруга Суботица-Богојево-државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. 28. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
26. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Унутрашњи уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 15. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2019 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума за 2018 PDF
07. 02. 2019. Обавештење о закљученом оквирном споразуму PDF
14. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Реконструкција дела капацитета станице Макиш

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 14. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 06. 2019. Одлука о додели уговора PDF
26. 03. 2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
15. 03. 2019. Одлука о обустави поступка PDF
13. 12. 2018. Питања и одговори 3 PDF
12. 12. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 11. 2018. Invitation to tender PDF
14. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге редовне оправке и контролни преглед моторних пружних возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
03. 12. 2018. Питања и одговори 2 PDF
28. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 01. 2019. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
13. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга – вуча мерних кола ИНСП 61 72 99 90 600-9 за мерење геометријских параметара контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz и плато кола за потребе КМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 129/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерење емисије издувних гасова и прашкастих материја из котловских постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2018
Датум објаве: 02. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за ЖАТ-Ц централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2018
Датум објаве: 01. 11. 2018.
Понуде се примају до: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
05. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
05. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке моторних дрезина, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. 11. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 4 PDF
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
21.03.2019. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
30. 01. 2019. Одлука о додели уговора PDF
17. 12. 2018. Питања и одговори 5 PDF
13. 12. 2018. Питања и одговори 4 PDF
07. 12. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
28. 11. 2018. Питања и одговори 3 PDF
26. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
26. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
15. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови за машине за механизовано одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
06. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
02. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
02. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 117/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 11. 2018. Питања и одговори 5 PDF
31. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 3 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
29. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ОДРЖАВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 108/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 02. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Лежајеви осовински

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2018
Датум објаве: 22. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Табулир папир

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерење буке у животној средини и израда стратешких мапа буке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опремање апартмана у станици Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 09. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпремa и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 04. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 04. 2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19. 04. 2019. Измене и допуне 1 PDF
16. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
24. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сервисирање и баждарење 13 колских вага

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 21. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга свлачења, навлачења и обраде точкова за моторна пружна возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 12. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
07. 12. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 и 3 PDF
25. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 15/2018/П
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2018. Јавни позив PDF
20. 09. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF