Генерални директор Небојша Шурлан на међународној конференцији у Мадриду: Нове инвестиције у железничку инфраструктуру за развој мреже пруга у Србији и боље повезивање са Европском Унијом

Говорећи о главним изазовима, мерама и активностима које Инфраструктура железнице Србије предузима са циљем унапређења железничког саобраћаја, посебно кроз пројекте модернизације и реконструкције, Шурлан је истакао:

-У протеклом периоду у реализацију великих железничких инфраструктурних пројеката уложено је 2,2 милијарде евра, али немерљиво већа средства тек треба да се планирају. Нови петогодишњи инвестициони циклус предвиђа улагање у железничку инфраструктуру више од пет милијарди евра за развојне пројекте, а све у циљу даљег развоја железничке мреже Србије и превазилажења јаза између транспортне мреже земаља југоисточне Европе и западних земаља чланица ЕУ.

Састанак Мреже управљача железничке инфраструктуре Западног Балкана организовала је Транспортна заједницa, а у оквиру догађаја Rail Live 2023, који је јуче одржан у Мадриду.

Генерални директор Инфраструктуре железнице Србије говорио је у посебном делу програма, под називом Балкански самит.

Јуче је, у оквиру Дана повезивања европских управљача железничке инфраструктуре, одржан и састанак високог нивоа управљача железничке инфраструктуре – HLIM, у организацији Заједнице европских железница и инфраструктурних кампанија – CER,  шпанског државног управљача железничке инфраструктуре  – ADIF  и  Асоцијације европских управљача железничке инфраструктуре –  EIM.  Овај састанак се одржава једанпут годишње и прилика је да генерални и извршни директори европских железница размене искуства и разговарају о кључним стратешким и политичким питањима значајним за даљу сарадњу и развој железничкиx сектора у Европи. 

Инфраструктуру железнице Србије су овом приликом представљали генерални директор др Небојша Шурлан, председник Скупштине Друштва, проф. др Небојша Бојовић и извршни директор за управљање јавном железничком инфраструктуром Милутин Милошевић.

Posted in Вести.