УПОЗОРЕЊЕ И АПЕЛ ДА СЕ ЧУВА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИМОВИНА

Од надлежних државних органа заједнички очекујемо да се у свим случајевима неодговорног и бахатог понашања када је о уништавању железничке имовине реч, којим се угрожава функционисање, редовитост и безбедност саобраћаја, примењују одредбе Закона о железници.

Закон о железници предвидео је да се за уништење, оштећење или крађу делова железничке инфраструктуре, без обзира на њихову количину и вредност може изрећи казна затвора од три месеца до пет година, а у случају да неко лице због тога буде тешко повређено или се начини имовинска штета великих размера, казна затвора је од једне до осам година.

„Србија Воз“ и „Инфраструктура железнице Србије“, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, наставиће даље активности на модернизацији и развоју железничког саобраћаја, у интересу свих грађана наше земље.

Објављено у Вести