Потписан уговор за пројектовање и изградњу тунела дугог 3,3 км између Сталаћа и Ђуниса, на нишкој прузи

Уговором је предвиђено пројектовање и изградња тунела број 4 за двоколосечни железнички саобраћај између Сталаћа и Ђуниса, дужине око 3,3 километра, на деоници међународног железничког Коридора 10 између Београда и Ниша. Поред овог тунела, уговором је обухваћена и  изградња три евакуациона тунела укупне дужине око 1,4 километра, као и два приступна пута укупне дужине око 1,7 километар.

На овај начин почиње и модернизација пруге од Београда до Ниша, на међународном железничком Коридору 10 кроз Србију.

Вредност уговора за пројектовање и изградњу тунела број 4 између Сталаћа и Ђуниса је 40,8 милиона евра (без ПДВ-а), а средства су обезбеђена из буџета Србије.

Уговор је потписан након спроведене јавне набавке, која је била расписана 30. октобра 2021. године и  реализоване целокупне тендерске процедуре.

Овим радовима нису обухваћени колосеци, електрификација, сигнализација и телекомуникације.

Предвиђени рок за пројектовање и изградњу тунела је 912 дана, односно око две и по године од увођења извођача радова у посао, а очекује се да радови на градилишту почну средином 2022. године.

Пројектовање и изградња тунела број 4 на прузи Сталаћ – Ђунис, само је први део пројекта модернизације ове деонице пруге на међународном железничком Коридору 10 између Београда и Ниша.

Други део представљају радови који обухватају реконструкцију и модернизацију  постојеће железничке пруге, изградњу другог колосека на деоници Сталаћ – Ђунис, као и изградњу још четири тунела кроз клисуру (тунели број 1, 2, 3 и 5). Расписивање тендера за овај други лот пројекта очекује се средином 2022. године.

Постојећа пруга Сталаћ – Ђунис дуга је око 17,7 километара и представља једину једноколосечну деоницу на делу међународног железничког Коридора 10 између Београда и Ниша. Овом пругом данас просечно дневно саобраћа 35 – 40 путничких и теретних возова.

Када читав пројекат буде завршен, новом  двоколосечном пругом Сталаћ – Ђунис, биће омогућена брзина возова до 160 километара на сат. Поређења ради, њихова садашња максимална брзина између Сталаћа и Браљине је 65 км/сат, док су колосеци у железничкој станици Сталаћ последњи пут реконструисани пре више од пола века.

Реконструкцијом постојећег и изградњом новог, другог колосека између Сталаћа и Ђуниса, уз савремене електротехничке и телекомуникационе уређаје и постројења на овој деоници, пропусна моћ овог дела међународног железничког Коридора 10 кроз Србију биће побољшана, брзина возова биће повећана, а безбедност саобраћаја биће подигнута на знатно виши ниво.

Објављено у Вести