Оглашено давање у закуп непокретности у железничким станицама дуж брзе пруге Београд – Нови Сад

„Инфраструктура железнице Србије“ објавила је у дневном листу „Политика“ 15. фебруара 2022. године Оглас за давање у закуп непокретности путем прикупљања писаних понуда, и то: за обављање угоститељске делатности, за делатност новинарница и за постављање привремених објеката за новинарнице, затим за постављање апарата за самопослуживање храном и пићем (вендинг машине), као и за постављање банкомата.

Непокретности које „Инфраструктура железнице Србије“ даје у закуп налазе се у железничким станицама Београд Центар, Нови Београд, Батајница, Земун, Нова Пазова, Стара Пазова, Инђија, Бешка, Сремски Карловци, Петроварадин и Нови Сад путничка.

Posted in Вести.