Између Хоргоша и Бачких Винограда изграђено 3,6 км доњег строја, радови брже од планираног

Радови на реконструкцији и модернизацији пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском (Сегедин) одвијају се предвиђеном динамиком, a према наводима извођача радова, завршетак овог посла се може очекивати и раније него што је планирано.