Потписан Колективни уговор за “Инфраструктуру железнице Србије”

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ др Небојша Шурлан и три репрезентативна синдиката у „Инфраструктури железнице Србије“: Синдикат железничара Србије – Синдикат железничара „Инфраструктура железнице Србије“, Синдикат извршних служби – српских железница и Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије потписали су 5. фебруара 2021. године Колективни уговор за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“.

Претходно је Влада Републике Србије на седници одржаној 4. фебруара донела Закључак, којим се прихвата текст Колективног уговора за „Инфраструктуру железнице Србије“.

У Суботици аутоматизована и пуштена у рад два путна прелаза, применом јединственог техничког решења

У Суботици, на прузи Суботица – Богојево, пуштена су у рад два нова аутоматизована путна прелаза, на којима су реконструисани и модернизовани уређаји за осигурање путних прелаза. Реч је о једном путном прелазу на месту укрштања једноколосечне пруге и локалне друмске саобраћајнице, у улици Бајски пут (место познато као „Стражара 104“) и другом путном прелазу на укрштању пруге и локалне друмске саобраћајнице у Копарској улици, у Суботици, који су удаљени свега око шесто метара.