У Суботици аутоматизована и пуштена у рад два путна прелаза, применом јединственог техничког решења

У Суботици, на прузи Суботица – Богојево, пуштена су у рад два нова аутоматизована путна прелаза, на којима су реконструисани и модернизовани уређаји за осигурање путних прелаза. Реч је о једном путном прелазу на месту укрштања једноколосечне пруге и локалне друмске саобраћајнице, у улици Бајски пут (место познато као „Стражара 104“) и другом путном прелазу на укрштању пруге и локалне друмске саобраћајнице у Копарској улици, у Суботици, који су удаљени свега око шесто метара.