Расписан конкурс за пријем у радни однос 14 инжењера

„Инфраструктура железнице Србије“ расписала је јавни конкурс за пријем у радни однос 14 инжењера, и то 4 инжењера саобраћаја и по 5 инжењера грађевинарства и електротехнике.

Конкурс је расписан за четири инжењера саобраћаја, смер железнички саобраћај и транспорт, са местом рада у Београду. Поред тога, у радни однос биће примљено и пет инжењера грађевинарства, од којих два извршиоца са местом рада у Београду и по један са местом рада у Новом Саду, Ужицу и Ваљеву. За извршиоце у Београду предвиђен је хидротехнички одсек и одсек путеви и железнице, или смер саобраћајнице, или грађевински одсек, саобраћајно-конструкторски смер. За извршиоце у Новом Саду, Ужицу и Ваљеву, предвиђен је одсек путеви и железнице или смер саобраћајнице или грађевински одсек, саобраћајно-конструкторски смер. И најзад, конкурс је расписан и за пет инжењера електротехнике, са местом рада у Београду, од којих три извршиоца смера аутоматско управљање и два извршиоца енергетике.

Јавни конкурс за пријем у радни однос објављен је 19. новембра 2020. године у дневном листу „Политика“ и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“, а рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа.

Posted in Вести.