Оглашено давање у закуп одмаралишта Златибор

„Инфраструктура железнице Србије“ огласила је 20. новембра 2020. године у дневном листу „Политика“ и на сајту компаније давање у закуп одмаралишта Златибор за угоститељско – туристичку намену.

Одмаралиште Златибор налази се у улици Јованке Јевтановић број 9, на око двеста метара од центра Златибора. Укупна нето површина објекта је 269,61 квадратних метара, а у целости је опремљено намештајем и уређајима и састоји се од пет апартмана, вешернице са котларницом и пратећим просторијама. Почетна месечна цена за закуп објекта је 180 хиљада динара без ПДВ-а и издаје се у виђеном стању, а право на конкурисање имају сва правна и физичка лица. Оглас је отворен седам дана од дана објављивања, а уговор се закључује на период од пет година, уз могућност обнављања.

Posted in Вести.