Позив за јавне консултације поводом докумената за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сагласно Еколошком и друштвеном оквиру Светске банке и Еколошком и друштвеном стандарду 10,  позива на јавне консултације за јавност, органе и организације заинтересоване за Оквир управљања утицајима на животну средину и друштво, План укључивања заинтересованих страна на нивоу пројекта, Правилник о раду на пројекту и Оквир политике расељавања за Пројекат модернизације железничког сектора у Републици Србији.

Jавне консултације и презентација предметних докумената ће се одржати дана 29.10.2020. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., улица Немањина 6, Београд, сала „Библиотека“ на I спрату.

Наведене документе на српском језику можете видети на линку:  Отвори страну

Наведене документе енглеском  језику можете видети на линку:  Open

Posted in Вести.