Позив за јавне консултације поводом докумената за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији

Увид у предметне документе  може се извршити:

  • у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. улица Немањина 6, Београд, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
  • на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре:http://www.mgsi.gov.rs/
  • на интернет страници Акционарског друштва „Инфраструктура железнице Србије“: https://infrazs.rs/,
  • на интернет страници Акционарског друштва за железнички превоз путника “Србија Воз” Београд: https://www.srbvoz.rs/,
  • на интернет страници   Акционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Kарго”:http://portal.srbcargo.rs/kargoportal/)

Питања, примедбе и мишљења примаће се усмено током јавних консултација или писаним путем доставом на адресу:

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за железнице и интермодални транспорт, Београд, Немањина бр. 22-26, односно путем електронске поште:  miroslav.prokic@mgsi.gov.rs.

Posted in Вести.