У току изградња новог контејнерског терминала у Макишу

До краја фебруара 2020. године завршено је око 17 одсто радова на изградњи новог контејнерског терминала у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу. Нови контејнерски терминал гради се у оквиру шесте групе ранжирних колосека, односно на простору од 68. до 74. и на 77. ранжирном колосеку у Београд Ранжирној. Нови контејнерски терминал треба да омогући развој контејнерског саобраћаја на мрежи српских пруга, односно претовар контејнера из камиона у возове и обрнуто у железничкој станици Београд Ранжирна. Радови су почели 14. октобра 2019. године, а рок за њихов завршетак је 270 дана.

У оквиру ових радова, тренутно се гради приступна саобраћајница дуга око два и по километра, која ће повезивати пут од фабрике Комграп до железничке станице у Макишу, а обухватиће и изградњу два паркинга за шлепере, као и 550 метара дуг манипулативни плато од армиране бетонске коловзне плоче. Паралелно са тим, гради се и 800 метара дуга сервисна саобраћајница око помоћне групе колосека, са око два и по километра одводних канала, преко четири хиљаде ивичњака и три пропуста. У току је бетонирање ојачаних канала у дужини од око сто метара, као и изградња пропуста испод пруге ка Остружници за потребе кишне канализације.

                               

Вредност уговорених радова износи око 653 милиона динара, а средства је обезбедила Влада Републике Србије, са циљем развоја контејнерског саобраћаја на мрежи српских пруга.

У складу са закључком Владе Србије, инвеститор овог пројекта је „Инфраструктура железнице Србије“. Ова железничка компанија и „Србија Пут“ су и извођачи радова на овом пројекту.

                                

Радовима на изградњи новог контејнерског терминала у Макишу обухваћени су: демонтажа осам ранжирних колосека укупне дужине око шест и по километара (од 68. до 74. и 77. ранжирни колосек) и контактне мреже изнад њих; изградња два нова колосека укупне дужине око 2,4 километра, са новим шинама и бетонским праговима; изградња манипулативне плоче дуге 552 и широке 25,4 метара; изградња три путна прелаза са приступном саобраћајницом до ваге, контејнер за вагу, просторије за смештај особља (радници, скретничар, портир), као и изградњу приступних саобраћајница са паркингом.

                                

                                

                                

Posted in Вести.