Одржан састанак Управног одбора за пројекат VERA

Делегација „Инфраструктуре железнице Србије“ учествовала је у Паризу, крајем маја, на састанку Управног одбора пројекта за успостављање „виртуелне“ европске железничке академије (ВЕРА).

Циљ овог пројекта, чији је активан учесник „Инфраструктура железнице Србије“, је формирање мреже едукативних институција и центара за обуку запослених на железници.

На састанку се разговарало о новитетима у погледу Студије изводљивости за овај пројекат, коју спроводи конзорцијум од три консултаната: WMP Consult, Ecorys и Panteia.

Консултант је чланове Управног одбора детаљно информисао на који ће начин обавити анализу следећих сегмената: постојеће стање у погледу вештина и компетенција радне снаге у железницама које су учеснице пројекта, утврђивање будућих захтева у погледу компетенција запослених,  утврђивање примера добре праксе у погледу обучавања запослених на европском нивоу, као и поређење са сличним едукативним методама у другим видовима саобраћаја и друго.

Такође, уговорени су интервјуи које ће консултант обавити са руководиоцима надлежним за људске ресурсе у оквиру железничких компанија које су учеснице овог пројекта.

У овом пројекту учествује више од двадесет европских железничких компанија, укључујући и Русију. Очекује се да ће резултат овог пројекта бити реализован до октобра 2019 године.

У делегацији „Инфраструктуре железнице Србије“ на састанку Управног одбора били су: Наташа Јовановић, менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, Катарина Нешић Раковић, директор Центра за међународне послове и Бојана Радовановић, руководилац пројекта.

Posted in Међународна сарадња and tagged .