Приручник о Четвртом железничком пакету

У циљу успостављања конкурентнијег и ефикаснијег железничког сектора у односу на друге видове саобраћаја, Европска унија је усвојила неколико пакета правних норми који су од пресудног значаја за европске железнице. 

Правне норме из наведених пакета, земље чланице су у обавези да примене на националном нивоу. Такође, земље које су на путу ка чланству у Европској унији, дужне су да своје законодавство ускладе са нормама ЕУ за железнички сектор. 

Како би се обезбедиле прецизније информације о будућим обавезама европских управљача железничке инфраструктуре и железничких превозника, Агенција ЕУ за железнице (ERA) је објавила посебан приручник о последњем пакету норми ЕУ за железнице, прецизније о Четвртом железничком пакету. 

Целокупан Приручник можете преузети овде:

ПРИРУЧНИК О ЧЕТВРТОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПАКЕТУ
PDF

Posted in Међународна сарадња and tagged .