Унапређење безбедности робе и путника у железничком саобраћају

Организација и рад полиције на унапређењу безбедности превоза путника и робе, биле су главне теме семинара одржаног у организацији фондације „Hanns Seidel“,  Немачке савезне полиције и МУП – а Србије,  одржаног од 24. до 26. априла, на Старој планини. На дводневном семинару предавачи из Немачке представили су српским железничким компанијама и учесницима из тужилаштва примере добре праксе и искуства Немачке савезне полиције, у области железничког саобраћаја, као и примену релевантног немачког законодавства.

Незаобилазна тема семинара је била крађа метала са железничке инфраструктуре. Према примерима из немачког законодавства, откупљивачи метала у обавези су да идентификују лице од кога врше откуп метала, да питају за његово порекло и да пријаве уколико постоји сумња да је метал отуђен са железничке инфраструктуре.

На семинару је представљено и искуство о обукама и опремљености како Савезне, тако и железничке полиције Немачке, обављању полицијских послова безбедности на железници и важној међусекторској сарадњи свих субјеката надлежних за железницу. Такође је било речи о превозу опасних материја, праћењу великих догађаја (фудбалских утакмица) и едукацији грађана о опасностима на отвореним пругама.  Било је речи и о изради и примени правилника и других прописа, како на нивоу полиције тако и на нивоу железнице.

Као закључак овог конструктивног и корисног семинара, договорено је да се следеће године у Србији, у сарадњи са железничким предузећима и МУП – ом, изведе практична вежба и демонстрација свих поступака о којима је било речи на овом семинару.

„Инфраструктуру железнице Србије“ на семинару је предстаљао Владан Живановић, помоћник директора Центра за безбедност.

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .