“Инфраструктура железнице Србије” запослила 43 нових радника у извршним службама

Инфраструктура железнице Србије“  примила је 43 радника извршних служби у радни однос на одређено време од годину дана, до полагања стручног испита.

Новозапослени радници до посла су дошли након спроведеног јавног конкурса, а почињу да раде од данас, 15. маја и то у железничким чворовима Ужице, Суботица и Рума, дакле тамо где је то било и најпотребније.

Посао је добило 24 отправника возова, који ће послове на одређено време до полагања стручних испита обављати у Суботици и Ужицу. Интересантно је да се за посао отправника возова пријавило чак четири пута више кандидата него што је тражено.

Поред отправника возова, од данас је у „Инфраструктури железнице Србије“  почело да ради и 19 саобраћајно транспортних радника, од којих је 16 примљено у Руми, а троје у Суботици.

По први пут, пријављени на конкурсу за отправнике возова полагали су тест знања и познавања прописа, на основу чега је „Инфраструктура железнице Србије“ у радни однос примила најбоље кадрове.

Пријем запослених у „Инфраструктури железнице Србије“ реализован је уз сагласност Владе Републике Србије, на основу образложеног предлога ове железничке компаније.

Реализација планираног пријема запослeних у извршним службама спроведена је са  циљем увођења професионализације у пословању Друштва и подмлађивања постојећег кадра запослених, узимајући у обзир чињеницу да је просечна старост у Друштву 46,3 година.

Крајем 2017. године „Инфраструктура железнице Србије“ у радни однос примила је десет високообразованих и стручних инжењера са потребним лиценцама, који ће радити на управљању пројектом изградње пруге за велике брзине Београд – Будимпешта.

„Инфраструктура железнице Србије“ је компанија која се захваљујући процесу свеобухватне модернизације, реформама и актуелним пројектима убрзано развија и напредује, па је као таква све атрактивнија за запошљавање извршног особља, као и стручних, високообразованих кадрова. Пријем у радни однос 43 отправника возова и саобраћајно транспортних радника то још једном и потврђује.

Posted in Вести.