Успостављен нови пројекат UIC под називом TALENT

Meђународна железничка унија (UIC), кроз многе своје пројекте, пружа велики допринос у погледу технолошког развоја железничког сектора. Поред тога, ова организација се труди да својим активностима унапреди и сегмент железничког сектора који се односи на људске ресурсе.

Томе у прилог иде и чињеница да је недавно успостављен посебан пројекат, под називом TALENT,  који се тиче усавршавања запослених на железници, као и ширења мреже експерата из многих области које су од кључног значаја за железнички сектор.

 

Између, осталог, овим појектом је предвиђено да се на једном месту може пронаћи следеће: 

  • Отворена радна места у железничком сектору на глобалном нивоу,
  • Обуке у многим областима које су од значаја за железнички сектор и запослене,
  • Информације о међународним манифестацијама, семинарима, конгресима,
  • Информације о менторима који су на располагању за различите обуке запослених у железничком сектору,
  • Информације о академским установама које пружају свој допринос у погледу истраживања за потребе железничког сектора,
  • Вести, информације о иновативним решењима и друго.

Један од циљева овог пројекта јесте успостављање мрежа железничких експерата и академика (под називом Платформа), који су нарочито стручни за области од важности за  железнички сектор, при чему би се на такав начин остварила квалитетна размена иксуства и знања. 

Све додатне информације у вези са овим пројектом UIC можете пронаћи на сајту www.railtalent.org

Posted in Међународна сарадња and tagged .