Предложено оснивање Центра за јавно-приватно партнерство за железницу

„Јавноприватно партнерство (ЈПП) може послужити као инструмент у унапређењу  железничке  мреже“, један је од закључака недавно одржане радионице у организацији Међународне железничке уније (UIC), под називом “Откључавањe финансија за железнице”.

 

Keir Fitch, из Генералног секретаријата за мобилност и саобраћај (DG MOVE), говорио је о значају средстава из фондова Европске уније намењених коридорима основне мреже, недостајућим прекограничним железничким везама и интероперабилности. Према ставу Европске комисије, железница не може више да се ослања на бесповратна средства, већ мора да се усмери ка приватним изворима финасирања, на пример у сарадњи са EFSI и CEF фондовима.

 

Први панел био је посвећен општим искуствима у раду са JПП. Практичари су истакли специфичност железничких пројеката, попут дугог трајања пројекта и спорог повраћаја новца. Увођење дисциплине приватног сектора у државни може помоћи у реализацији пројеката у задатим роковима, смањити трошкове и генерално побољшати учинак. Не могу се очекивати чуда од железничког ЈПП па овај модел не би требало користити само из финансијских разлога. Да би се смањио “ризик повезивања” и трошкова животног циклуса ЈПП, уговор не треба да буде подељен на одговорност за одржавање од ставке пројектовања и изградње. Избегавање прекомерних спецификација, омогућиће више иновација приватним инвеститорима.

 

Такође је наглашено да приватни инвеститори могу допринети експертизи ЈПП у смислу технологије, пројектовања и руковођења, али такође и прогнозирања тражње за ЈПП базиране на саобраћају. Да би уговор о ЈПП добро функционисао сви треба да размисле шта би могло да крене наопако, као и правила која би то решавала, нарочито у прекограничним пројектима. На другом панелу су се разматрала искуства Северне Америке и Европе у овом моделу финансирања, док су на трећем панелу говорило о искуствима у иранским и мароканским железницама.

 

Директор UIC-а Жан Пјер Лубино, истакао је да би предложени Центар за јавно-приватно партнерство у овој организацији, могао бити основан заједно са Светском банком. 

 

  Извор: UIC news

Posted in Међународна сарадња and tagged .