Одржан састанак Радне групе CER директора за људске ресурсе

У складу са редовним активностима Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER), 30. новембра 2017. године, одржан је састанак Радне групе директора за људске ресурсе.  Учесници овог састанка су били уједно позвани и на пленарну седницу Одбора за социјални дијалог, која је одржана 1. децембра у просторијама Европске комисије. Представници „Инфраструктуре железнице Србије“ a.д. су активно учествовали на оба састанка.

Кључне теме састанка Радне групе директора за људске ресурсе (HRD) биле су следеће: новости у погледу законодавства које се односи на железнички сектор, оснивање Одбора за социјални дијалог и усвајање програма рада истог, развој пројеката у области социјалног дијалога, информације о родној равноправности на железници и још многе друге. 

Када је реч о новостима у погледу законодавства које се тиче железничког сектора, више информација у овој области изложила је Elisabeth Werner, представница Генералног директората за мобилност и транспорт EU (DG MOVE). Kључне законодавне норме о којима је гђа. Werner говорила су Директива о машиновођама, као и норме које су део такозвног „пакета за мобилност“ а тичу се услова рада мобилних радника. У погледу Директиве о машиновођама, тренутно се ради на ревизији исте, како би се унапредиле одредбе које се тичу услова по питању познавања језика у прекограничном саобраћају, као и за добијање лиценци без великих административних препрека.

Такође, учесницима Радне групе су предочене тренутне активности у погледу заједничког пројекта CER и ETF, под пуним називом „Процена социјалних партнера у погледу имплементације споразума о аспектима који се тичу услова рада мобилних радника у прекограничним услугама у железничком сектору (познатији и под скраћеним називом “железнички мобилни радници“).

Када је реч о овом пројекту, предочено је да је одржано три од пет планираних састанака радних група за овај пројекат. Учесницима је истакнуто да је на састанцима радних група за овај пројекат постигнут добар ниво учешће представника и железничких компанија и синдиката и да је неопходно у будућности радити на што бољем учешћу представника националних државних органа.

Nathalie Amirault, руководилац Одсека Међународне железничке уније (UIC) за таленте и развој експерата је учеснике састанка информисала о новитетима у погледу активности овог Одсека. Кључна новина јесте UIC пројекат TALENT, чија је основна сврха унапређење атрактивности железничког сектора, уз циљ да се развије светска мрежа железничких експерата, односно талената у одређеним областима. Уједно, покренут је посебан сајт (www.railtalent.org) где ће се на једном месту наћи отворена радна места у многим железничким компанијама, обуке за железничаре, семинари, ментори за обуке запослених, као и универзитети који су спремни за израду студија за потребе железничких компанија.

Како је питање положаја жена у транспортном сектору добило на значају захваљујући комесарки Виолети Булц, једна од тачки дневног реда била је и родна равноправности. У том смислу, највише је дискусија била усмерена на унапређење положаја жена у железничком сектору.

Како је на састанку истакнуто, недовољна заступљеност жена није само питање за железничке компаније и социјалне партнере попут CER и ETF, већ за целокупан транспортни сектор. Учесници су упознати са свим активностима које CER и ETF заједнички спроводе у овој области. Међу њима је и годишње прикупљање података о броју жена као запослених на железници и њиховим условима рада. На основу тих података успоставља се посебан извештај, који је основ за анализу стања и напретка у овој области. До сада су урађена четири оваква извештаја, а у плану је пети. Како је на састанку уговорено, Аустријске железнице ће бити надлежне за спровођење петог извештаја.

Током пленарне седнице Одбора за социјални дијалог на железници (1.децембра), учествовали су представници CER, ETF као и учесници HRD Радне групе. Том приликом је преговарано о програму рада овог новоформираног Обора, за период 2018-2019 године. Такође, именовани су руководиоци Одбора, тачније Giorgio Tuti за председника, док је Matthias Rohrmann именован за заменика председника.

Очекује се да ће активности овог Одбора бити кључне у погледу унапређења социјалног дијалога на железници, унапређења положаја радника у овом сектору, међу којима се посебан фокус даје женама и мобилним радницима. Уједно, посебна пажња биће усмерена на утицај дигитализације, у погледу будућег статуса запослених, као и на безбедност током рада.

 

Posted in Међународна сарадња and tagged .