Започет пројекат CER – ETF o мобилним радницима на железници

Представници Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија  (CER) и Европске федерације транспортних радника (ETF), су 2014. године успоставили Споразум о кључним аспектима услова рада мобилних радника који су ангажовани у прекограничним услугама“. Oвај споразум је касније имплементиран у виду Директиве 2005/47 и тиме постао званична правна норма Европске уније.

У складу са наведеним Споразумом и Директивом покренут је заједнички пројекат CER-a и ETF-a о мобилним радницима на железници. Овај пројекат је недавно добио и субвенцију Европске комисије, која jе званично примењена у фебруару 2017. године. Циљ пројекта је да социјални партнери изврше процену имплементације Директиве на националном нивоу, као и одредби поменутог Споразума. 

CER Радна група директора за људске ресурсе биће информисана о развоју пројекта, док ће њена подгрупа за социјални дијалог бити надлежна за детаљан надзор пројектних активности, попут правне анализе, истраживања, одржавања мултинационалних радних група и друго.

За припрему пројекта биће надлежан Надзорни одбор (SC).  SC се састоји од по једног представника CER и ETF и 6/7 представника чланица ових организација:

  • Чланице CER-a у Надзорном одбору: ASTOC/Almega (Шведска), DB/AgvMoVe (Немачка), FSI (Италија), ÖBB (Аустрија), SNCB/HR Rail (Белгија), SNCF (Француска).
  • Чланице ETF-a у Надзорном одбору: ASLEF (Велика Британија), CGSP (Белгија), CGT (Француска), EVG (Немачка), SEKO (Шведска), Sindikat Strojevodja Slovenije (Словенија), VIDA (Аустрија).

Такође, стручни експерти чланица CER-а ће пружити свој допринос како у погледу знања, тако и у погледу асистирања у раду Надзорног одбора за овај пројекат.

Извор:CER

Posted in Међународна сарадња and tagged .